Loading ...
“ไข่มดแดง” พลังเยาวชนบ้านผือ...แรงและหนัก
“ไข่มดแดง” พลังเยาวชนบ้านผือ...แรงและหนัก
กลุ่มเยาวชน “ไข่มดแดง”
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
“การทำงานร่วมกันในกลุ่มไม่ยากอะไร เพราะทุกคนมีใจรักอยากจะทำงาน แต่ความท้าทายตอนนี้ อยู่ที่การนำเรื่องเพศเข้าไปให้ถึงชุมชน ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเข้าใจ รวมทั้งการสอนเรื่องเพศในโรงเรียนที่ยังมีอาจารย์ที่มีอคติในเรื่องนี้อยู่บ้าง”
     “ชมรมไข่มดแดง เป็นการรวมตัวกันของเด็กนักเรียนชั้น ม. ๕/๑ เพื่อทำกิจกรรมเรื่องเพศและเอดส์ในโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานีค่ะ”

     คำประกาศสั้นๆ ที่เสมือนเป็นคำแนะนำตัวของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ผละจากงานที่กำลังทำ มานั่งล้อมวงเพื่อผลัดกันเล่าและตอบคำถาม มีน้ำเสียงที่คนฟังรู้ได้ทันทีว่า พวกเขาภูมิใจกับคำที่พูดออกมาเพียงไร

     เป็นใครก็ต้องภูมิใจหากรู้ว่าคำประกาศนี้ได้ถูกเอ่ยกลางห้องประชุมในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในฐานะที่ชมรมไข่มดแดงได้รับการเสนอให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นด้านการจัดกระบวนการประจำปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลให้แก่กลุ่มเยาวชนที่ทำงานเรื่องเพศและเอดส์ในจังหวัดอุดรธานี

     ชมรมไข่มดแดง เพิ่งก่อร่างสร้างตัวกันมาเพียง ๑ ปี ผลงานก็เข้าตาผู้ใหญ่แล้ว
     เช่นนั้น พวกเขาต้องมีเรื่องเล่าจากชมรมอย่างแน่นอน
     และเรื่องของชมรมไข่มดแดงก็เริ่มต้นตรงนี้

     หลังจากได้รับการอบรมเรื่องเพศรอบด้านจากอาจารย์เยาวภรณ์ สุทธิประภา หรือ “แม่แมว” ของเด็กๆ หัวหน้าหมวดวิชาแนะแนว ในโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์เสร็จสิ้นลง เด็กนักเรียนทั้งห้องของชั้น ม ๕/๑ จำนวน ๔๙ คนก็ลงมติร่วมกันว่า อยากให้สิ่งที่พวกเขารู้ในวันนี้ได้ถูกถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนคนอื่นในโรงเรียนรู้ด้วย
     “วันพฤหัส ตอนคาบสุดท้ายจะเป็นชั่วโมงชุมนุมที่เราช่วยกันตั้งชื่อว่า ชุมนุมไข่มดแดง เพราะมดแดงเป็นมดที่ขยัน กล้าหาญ ตัวเล็ก และหวงไข่ พวกเราสมาชิกชมรมจะแบ่งงานกันสอนน้องๆ ในชุมนุมซึ่งมีตั้งแต่ชั้น ม ๑ ถึง ม ๓ โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ ใช้พาวเวอร์พอยท์ และใช้กิจกรรมเช่น แลกน้ำ QQR สอนน้องๆ ให้เข้าใจเรื่องเพศ พี่รู้ไหมคะ เรามีสมาชิกมาเข้าชุมนุมตั้ง ๒๑๐ คน ทั้งที่เราอั้นไว้แค่ ๑๕๐ คน เพราะน้องๆ เขาสนใจมาก เขาบอกว่าชุมนุมนี้สนุก” หมิว หรือ ภัทราวดี ลายแก้ว หนึ่งในสมาชิกชมรมเล่าด้วยความภูมิใจ

     คำถามที่ตามมาคือ ทำไมจึงมีสมาชิกชมรมที่ทำงานถึง ๔๙ คน โบว์ หรือ วารุณี กองมณี ซึ่งนั่งข้างๆ หมิว เป็นคนชิงตอบ

     “เพราะห้องเราเป็นห้องแรกที่อาจารย์มาอบรมเรื่องเพศให้ และเราก็คิดกันว่า ในฐานะเยาวชน เราน่าจะทำงานสื่อสารเรื่องนี้กับเพื่อนๆ ได้ง่ายกว่าครู แต่ถ้าจะทำงานสะดวกก็น่าจะเป็นสมาชิกที่อยู่ห้องเดียวกัน เพราะเรารู้จักกันดี เข้าใจกัน และมีตารางเวลาเรียนเหมือนกันค่ะ”
สมาชิกส่วนหนึ่งของชมรมไข่มดแดง
     การแบ่งงานในระหว่างสมาชิกด้วยกันนั้น ใช้วิธีแบ่งตามความถนัด โดยชมรมไข่มดแดงมีโครงสร้างประกอบด้วยฝ่ายกองบรรณาธิการ ซึ่งใช้ชื่อว่า มดแดงซ่า มีหน้าที่รับผิดชอบเรียบเรียงเนื้อหาที่จะนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่ม มดทันควัน ซึ่งมีหน้าที่สืบเสาะหาข้อมูลดิบมาให้เพื่อนๆ เรียงเรียง หากต้องการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ก็จะเป็นหน้าที่ของกลุ่มมดออนไลน์หัวใจดอทเน็ต รับผิดชอบนำเนื้อหาไปขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน ในขณะที่กลุ่มแมงมดซ่าโซดาพิงค์ ทำหน้าที่เสมือนเป็นประชาสัมพันธ์ชมรม คอยสรรหากิจกรรมสันทนาการมาสร้างความสนุกสนานระหว่างทำกิจกรรมในชุมนุม และมีมดแดงทราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายคอยทำหน้าที่เป็นดั่งมดงาน แบกหามทุกอย่าง

     คน ๔๙ คน ที่อยู่ในวัย ๑๖ – ๑๗ ปี มาทำงานร่วมกัน ช่างเป็นภาพมหัศจรรย์ จนอดสงสัยไม่ได้ถึงความท้าทายของการรวมใจเพื่อนทำงานว่ามีวิธีการอย่างไร

     “การทำงานร่วมกันในกลุ่มไม่ยากอะไร เพราะทุกคนมีใจรักอยากจะทำงาน แต่ความท้าทายตอนนี้ อยู่ที่การนำเรื่องเพศเข้าไปให้ถึงชุมชน ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเข้าใจ รวมทั้งการสอนเรื่องเพศในโรงเรียนที่ยังมีอาจารย์ที่มีอคติในเรื่องนี้อยู่บ้าง” ก้อย หรือ พัณนิดา มีลา ประธานชมรม เล่าถึงความกังวลใจของกลุ่ม และขยายความภาพการทำงานของกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นว่า

      “เราคิดถึงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงเพื่อนๆ มากที่สุด ชมรมเราจึงมีสื่อหลากหลายรูปแบบในการนำเสนอเรื่องเพศ นอกจากจะช่วยกันเป็นวิทยากรสอนน้องๆ ในชั่วโมงชุมนุมแล้ว ก็ยังมีทั้งการจัดบอร์ด นิทรรศการ จัดเสียงตามสายในโรงเรียน และตัวก้อยเองก็เป็นดีเจจัดรายการวิทยุชุมชนในหมู่บ้านด้วย เราก็ใช้ช่องทางเหล่านี้แหละค่ะทำงานสื่อสารกับเพื่อนๆ”
ชมรมไข่มดแดงกับผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
     เนื่องจากห้อง ม. ๕ / ๑ ถือเป็นห้องของ “เด็กคิง” นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนทั้ง ๔๙ คนถูกคาดหวังจากผู้ใหญ่ที่เป็นครูและผู้ปกครองว่า ต้องเรียนให้เก่ง เกรดไม่ตก และยังต้องทำกิจกรรมให้โรงเรียนด้วย ซึ่งสมาชิกหลายคนก็สะท้อนความรู้สึกที่ตนถูกคาดหวังมากเป็นสองเท่าว่าการทำกิจกรรมไม่ได้ทำให้พวกเขาเรียนแย่ลง เพียงแค่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าเพื่อนห้องอื่น


     “ยอมรับว่างานหนัก เพราะเราต้องแบ่งเวลาให้ถูก และเราก็เป็นความหวังของครูว่า เราต้องเรียนดี และต้องทำกิจกรรมด้วยเพื่อให้เรามีประสบการณ์คิดเป็น วางแผนเป็น ช่วงแรกๆ ทำอะไรไม่ถูกเลย เพราะกิจกรรมก็ต้องทำ แล้วก็ต้องทำการบ้าน เราต้องทำอะไรหนักเป็นสองเท่าของเพื่อนคนอื่น เลยทำให้เรารู้ว่าเราต้องขยันมากขึ้น”

     นอกจากเหล่าสมาชิกจะเห็นถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมเรื่องเพศว่าช่วยให้พวกเขาและเพื่อนๆ มีความรู้และดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัยแล้ว การได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเยาวชนหมากเล็บแมว ซึ่งถือเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเรื่องเพศในจังหวัดด้วยกัน ก็ทำให้พวกเขาเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ ด้วย โดยก้อยเล่าถึงแผนงานขั้นต่อไปของชมรมว่า
     “ยังมีบางเรื่องที่เราอยากทำ แต่ยังไปไม่ถึง เช่น การสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชน กับโรงเรียนอื่นๆ เราอยากเผยแพร่งานให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เพราะได้มีโอกาสร่วมงานกับ หมากเล็บแมว ซึ่งทำให้เราเห็นความต่างของวิธีทำงานว่า เด็กอาชีวะมีเครือข่ายเยอะ เข้าถึงกันได้เร็ว ปัญหาของพวกเขาจริงจังกว่าของพวกเราที่เป็นเด็กมัธยมซึ่งยังไม่ค่อยกล้าพูด กล้าแลกเปลี่ยนกันมากนัก ก็เลยคิดว่าต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องได้เห็นว่าพวกเราทำอะไรกันบ้าง เผื่อจะทำให้น้องๆ อยากทำงานแบบเรา”

     ในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อทำให้เกิด “ทายาท” สืบทอดงานของชมรมไข่มดแดงต่อไป เหล่าสมาชิกเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่แกนนำต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ในรูปแบบที่แต่ละคนเห็นว่าสอดคล้องกับชีวิตตนเอง

     “ถึงจะเป็นแกนนำ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไม่มีแฟน แต่เราต้องรู้จักเท่าทันตัวเอง หลายคนในกลุ่มมีแฟน แต่ก็รู้ขอบเขตของการคบหาว่าควรจะทำแค่ไหน คนเป็นแกนนำจำเป็นต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้เพื่อนคนอื่นดู เพื่อให้เพื่อนและน้องๆ เชื่อถือ”

      ก้อยในฐานะประธานชมรมกล่าวทิ้งท้ายไว้ ก่อนจะพาเพื่อนๆ กลับไปทำงานที่ค้างไว้ต่อให้เสร็จ


ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  153

รุ่น 47
คิดถึงครับ
เพื่อนๆ

6/3 (ปุ๋ย)   (15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 04:06:56)

ความคิดเห็นที่  152

จบตั้งแต่ปี48คิดถึงอาจารย์เสถียรจุติมา  มากๆและอาจารย์ทุกท่านแต่ที่ลืมไม่ได้คือเพื่อนๆ   ม.6/4ทุกคนเกือบจะ10ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆ6/4คนไหนคิดถึงติดต่อเราได้ใน    facebook     tatarrr@hotmail.co.th   เด้อ

ศิริชัย      โพธิเสน    ต้า   (4 กันยายน 2555  เวลา 22:38:07)

ความคิดเห็นที่  151

คิดถึงบ้านผือจังและคิดถึงอ.อารุณด้วย

ประทุมพร   (1 ธันวาคม 2554  เวลา 17:06:22)

ความคิดเห็นที่  150

พี่ๆเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องๆๆรุ่นต่อๆไป  นี่เเหละตัวอย่างที่ดีค่ะ

นักเรียน ชั้น ม.1 ปี54น้องเนยค่ะ   (13 กรกฎาคม 2554  เวลา 18:42:16)

ความคิดเห็นที่  149

คิดถึงบ้านผือพิทย์
คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน
อาจารย์ประเสริฐ(ผู้เคร่งระเบียบ),อาจารย์จินดารัตน์ฯ(แม่ใหญ่ใจดี),อาจารย์อัมพันธ์ฯ(อ้วนมั๊ง..ใจดี),อาจารย์สำรวยฯ(ตีเจ็บ)และอาจารย์ทุกท่านฯ
พี่เรียนหกปี
จบเกรดสองจุดกว่าเศษๆนิดนิดเอง
แต่ไปสอบที่ไหน  ไม่เคยน้อยหน้าใคร..เรียกว่าสู้เขาได้หมด
ฉะนั้น น้องไม่ต้องห่วง โรงเรียนเรามาตรฐานสูงมาก
โดยเฉพาะยุคนี้ พี่มั่นใจว่าสูงกว่าสมัยพี่เรียนเป็นสิบเท่านตัวแน่นอน
ดูจากน้องน้องมีความสามารถสูงกันทั้งนั้นเลย
ประวัติพี่พอสังเขป(หากอยากรู้)
พี่ลูกชาวนาบ้านคู ต.โนนทอง อ.บ้านผือ
พี่เรียนไม่เก่ง
ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
บ้านน๊อก บ้านนอก
เซ่อ เซอ เซอ
เที่ยงก็ห่อข้าวไปกินกันกับเพี่อนที่หลังชลประทานซื้อส้มตำ 2 บาท ปิ้งไก่ฯ หาปลากัด เก็บหมากเล็บแมวกิน
ขากลับเก็บเห็ดกลับมาแลกน้ำแม่ค้ากิน
ขี่จักรยานไป-กลับเหมือนน้องๆหลายคน พอถึงโรงเรียนชุดขาวก็แดงไปทั้งตัว
แต่ชีวิตในรั้วฟ้าแสดนี้มีความสุขมากๆ  ใครเรียนอยู่ตักตวงไว้นะ
พี่เสียดายอะไรรู้มั๊ย พี่เสียดายช่วงเรียนขี้อายมาก มันทำให้เราขาดโอกาสฝึกตัวเอง
อยากให้น้องๆของพี   กล้าแสดงออกอย่าให้เหมือนพี่ อยู่ไปวันๆ ไม่ดี
ตอนนี้ พี่จบ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 58 พระราชทานกระบี่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นจุดสูงสุดของพี่แล้ว
ขณะนี้ยศร้อยตำรวจเอก
หากอยากรู้หรือตามรอยพี่ก็คุยกันได้ที่
ultraman589100@gmail.com
รัก ห่วงใยน้องทุกคน
ปล.เคยคิดจะไปแนะแนวเหมือนกัน แต่ไม่รู้จะประสานใคร เราจบมานานแล้ว

พี่ ปี '37   (6 มกราคม 2554  เวลา 18:05:21)

ความคิดเห็นที่  148

คิดถึงร.รเก่าน่ะว่าไหม
ไม่ได้กลับไปนานแล้ว
ตอนนี้ชมรมของเราเป็นไงบ้าง
อยากกลับไปไปเจอกับอาจารย์ทุกท่านเลย
คิดถึงน้องๆที่ร.รด้วย
                                                        จากพี่ศิษย์เก่าปี 51

ศิษย์เก่า บ.ผ.พ ปี 48   (8 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12:03:37)

ความคิดเห็นที่  147

คิดถึงร.รเก่าน่ะว่าไหม
ไม่ได้กลับไปนานแล้ว
ตอนนี้ชมรมของเราเป็นไงบ้าง
อยากกลับไปไปเจอกับอาจารย์ทุกท่านเลย
คิดถึงน้องๆที่ร.รด้วย
                                                        จากพี่ศิษย์เก่าปี 48

ศิษย์เก่า บ.ผ.พ ปี 48   (8 พฤศจิกายน 2553  เวลา 11:53:54)

ความคิดเห็นที่  146

อยากเข้าชมรมต้องทามอย่างใงครับพี่

ผมอยู่ที่ ม.1 จะเข้าชมรมได้หรือป่าวครับ

pakkidper   (31 ตุลาคม 2553  เวลา 12:08:28)

ความคิดเห็นที่  145

อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ๆเป็นคนดีนะคะตั้งใจเรียนมากๆนะคะคิดถึงอาจารย์ทุกคนคะ

ศิษย์เก่า6/4ปี49ค่ะ   (31 สิงหาคม 2553  เวลา 15:40:34)

ความคิดเห็นที่  144

คิดถึงน้องๆทุกคนอยากให้น้องๆมีที่เรียนที่ดี  ตั้งใจเรียนมาก  แล้วตามพี่มา ที่มหาลัยขอนแก่น นะน้องๆของพี่ รักน้องทุกคน

ศิษย์6/3ปีล่าสุดเด็ก อ.แม่จินดารัตน์   (24 มิถุนายน 2553  เวลา 01:28:57)

ความคิดเห็นที่  143

เด็ก บ.ผ.พ  น่ารักเกือบทุกคนเรยโน๊ะ อิอิ

กัณ ช่างกลอุดร เด็กโนนสะอาดพิทยาสรรค์   (30 พฤษภาคม 2553  เวลา 17:05:00)

ความคิดเห็นที่  142

สวัดดีทุกคนที่นะคร๊าฟฟฟฟฟฟฟ

ขอให้เพื่อนๆๆๆๆๆพี่ๆๆๆๆๆน้องๆๆๆๆๆมีความสุข

โอเล่ย์   (26 พฤษภาคม 2553  เวลา 14:41:07)

ความคิดเห็นที่  141

ขอกราบขอบพระคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านและสถาบันแห่งเกียรติยศและศักดิศรีของลูกฟ้า-แสด ที่ทำให้ศิษย์ได้มีวันนี้  เลือฟ้า-แสดยังคงจะเข้มข้นในตัวของศิษย์คนนี้ตลอดไป
                                                                                                          ประธานสภาตระกูลเพชร
                                                                                                        ตระกูลเพชร  ตระกูลของผู้ดี

ทอแสงงามแห่งจิตใจ   (16 พฤษภาคม 2553  เวลา 23:24:09)

ความคิดเห็นที่  140

สวัสดีครับ ผมคิดถึงจังเลยครับ คิดถึงโรงเรียน คิดถึงชลประทานหลัง รร.
คิดถึงอาจารย์ ทุกคน โดย อาจารย์จรัสศรี เริ่มรัก , อาจารย์ สุภาพ ศรีเพ็งมาต อาจารย์ มยุรี แข็งขัน อาจารย์มะลิ ก้อนศรีษะ อาจารย์ เยาวภรณ์ และอีกหลายท่าน
ผมเห็นน้อง ๆ เก่งๆกัน ก็ดีใจ ด้วยครับ

ความคิดเห็นที่  139

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ  หุหุหุ  และก้อทักทายน้องๆที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะ   เอ๊ะเอ๋  มีอารัยจะบอก  น้องโคตรเก่งเลยอะเดี๋ยวนี้ได้ยินว่ามีหุ่นละครเล็กแล้ว  พี่อยากดูจัง  ที่ผ่านมาพี่ก้อเคยทำงานตรงนี้มาก่อน  งงใช่มะว่าเปนใคร  หุหุหุ
พี่ชอบมากเลยนะชมรมไข่มดแดงเนี่ยยยยยยย  เพราะมันทำให้พี่ได้ทำอารัยตั้งหลายๆอย่าง  สนุกสสนานเฮฮาปาร์ตี้  ถึงแม้ว่าในวันนี้พี่จบออกมาแต่ก้ยังคิดถึงคุณครู  น้องๆบางคนแล้วก้อชมรมที่ดีที่สุดของพวกเรา  หุหุหุ
                                                                                                  บะบายนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาทักทายใหม่
                                                                                                       ประธานสภาตระกูลเพชร
                                                                                                  ตระกูลเพชร  ตระกูลของผู้ดี หุหุหุ

หนึ่งในร้อย  6/1  รุ่น 39   (13 เมษายน 2553  เวลา 22:01:10)

ความคิดเห็นที่  138

Hi! your guys

สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกคน  อะอาจารย์ด้วยนะคะ  คิดถึงโรงเรียนจังเลย  

เข้ามาดูน้องๆ สานต่องานชมรมและมาให้กำลังใจนะคะ  แวบแรกเข้าเจอรูปตัวเองและเพื่อนๆ

นึกถึงความหลังครั้งยังเอาะๆ  อยากย้อนเวลากลับไปเป็นนักเรียนอีกจังเลยค่ะ ฮ่าๆ คงสนุกน่าดู

พี่ก็ขอให้ชมรมเดินหน้าทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเราต่อไปนะคะ  สร้างผลงานให้เป็นที่จดจำของคนที่ได้พบเห็น

ปล. ขอให้น้องๆเต็มที่กับกิจกรรม  และแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยนะคะ  ขอให้สอบเข้าในคณะที่ชอบนะคะ

พี่เป็นกำลังใจให้เสมอนะ


รักและคิดถึง   your guys and my teachers I miss you so much, when i have a change I'll be there.

Bye Bye

ความคิดเห็นที่  137

เสื้อของชมรมสีสวยดีค่ะ

เด็กโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม   (23 มีนาคม 2553  เวลา 15:03:16)

ความคิดเห็นที่  135

อ้ายชื่อจึ้ก3/9 ปี52จำดั้ยบ่

หนุ่มช่างกล   (23 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 13:52:57)

ความคิดเห็นที่  134

แล้วพี่จะกลับไปดูผลงานของ ไข่มดแดงรุ่น 2 นะ

คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน....นะครับ

ไข่มดแดง สู้ๆ!!

Doctor Nao มดแดงไซน์ รุ่น 1 (6/1 รุ่น 39)   (20 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 23:38:22)

ความคิดเห็นที่  133

โจ5/5รักน้องโบว์4/2สุดหัวใจแต่ไม่กล้าบอกไป555555555555555จากเพื่อนโจ

ผู้หวังดีเพื่อนนนนนนนนนนนนนนนนน   (5 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 12:25:57)

ความคิดเห็นที่  132

ผมแอบรักพี่มากครับ

5/5   (5 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 12:22:36)

ความคิดเห็นที่  131

ภูมิใจกับความสามารถของน้องๆครับ
  คิดถึงเพื่อนเก่าทุกคน และอาจารย์ทุกท่านครับ ยังจดจำรสไม้เรียวของอ.อรุณและอ.วิเศษไม่ลืมเลือน  ตอนนั้นรู้สึกแสบอย่างเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้รู้ซึ้งแก่นแท้ของไม้เรียวครับ

ความคิดเห็นที่  130

ไม่บอกคงรู้อยู่แล้วนะว่าคัย

เป็น เพื่อน ๆ ที่ชมรม

ผมเป็นมดทันควันคับ

อยากเจอเพื่อน ๆ มากเลยตอนนี้ อยากรู้ว่ารุ่นน้องดำเนินชมรมถึงไหน แล้ว

ถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษา พี่ได้ นะ

จากเมลที่ให้ไว้

^^

KoBNoY-RiMNoNG   (27 มกราคม 2553  เวลา 13:59:19)

ความคิดเห็นที่  129

คิดถุงรุ่นเพ่ทุกคนเลย
ไงว่างๆก็แวะมาเยี่ยมโรงเรียนหน่อยน๊า

เด็กผือพิทย์ 2/2 ปี52   (3 ธันวาคม 2552  เวลา 08:46:34)

ความคิดเห็นที่  128

ดีนะคับ

โจสิงห์บุรี   (27 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:52:47)

ความคิดเห็นที่  127

ดีนะคับ

โจ   (27 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:50:54)

ความคิดเห็นที่  126

ชอบชมรมไข่มดแดงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยเฉพาะรุ่นพี่

tawan   (26 พฤศจิกายน 2552  เวลา 13:57:53)

ความคิดเห็นที่  125

- - อ่ะแห่มผมก็เรียนอยู่บ้านผือพิท เหมือนกัน การเรียนนั้นเน่ามากเรียนมาตั้งแต่ ม.1 เดี๋ยวนี้อยู่ม.5/5
ไม่ชอบเข้าเรียน 0 เพียบมาสายแทบทุกวัน เง้ออ เซ้งงงงงงง

Joe 5/5 ปี 52   (11 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14:37:36)

ความคิดเห็นที่  124

ก็ขอให้พี่หลิวได้เข้ามหาลัยที่ตัวเองอยากเข้านะและอย่าลืมน้องโอลีฟล่ะบาย

โอลีฟ   (22 ตุลาคม 2552  เวลา 10:45:44)

ความคิดเห็นที่  123

อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง
คิดถึงโรงเรียน  คิดถึงอาจารย์  คิดถึงเพื่อน  คิดถึงน้องๆชาวผือพิทย์ทุกคนเลย

้เด็ก6/1ปี50   (12 ตุลาคม 2552  เวลา 21:50:49)

ความคิดเห็นที่  122

ผมคนบ้านนาคูนเด้อคับเด้อ   ไผอ่านละบอกต่อกันแน้เด้อว่าคึดฮอดบ้านผือหลายๆเพราะตอนนี้มาเรียนอยุ่กรุงเทพ
 ได้เกือบ2ปีละ  ว่างถ้าเล่นเมลก้แอดหาค่อยแน้เด้อเอ้านี้เมล sarawut-_-007@hotmail.com
คันเล่นไฮไฟกะเอานี้ไป   http://sarawut-kaf.hi5.com   คับมีส้ำนี้ละ  บ่ายบายจุ๊ฟๆๆๆ เด้อสาวผือพิท  

เทพพระบุตรน่าตาดี   (25 กันยายน 2552  เวลา 20:09:32)

ความคิดเห็นที่  121

คิดถึงพวกพี่ทุกๆคนๆเลยนะครับ

เด็กB.P.P. ม.3/9 ปี2552   (24 กันยายน 2552  เวลา 22:59:04)

ความคิดเห็นที่  120

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีเพ่  คิดฮอด ร.ร.เด่ซาบายดีป่าว

ปายแล้ว

อย่าลืมปายทักทายบ้างนะคะ

ศิษย์เก่ารุ่น39   (2 กันยายน 2552  เวลา 15:39:15)

ความคิดเห็นที่  119

น้องก็เป็นศิษย์ผือพิทอยากบอกพี่ๆว่าสบายดีค่ะ

k_b_m   (2 กันยายน 2552  เวลา 14:07:56)

ความคิดเห็นที่  118

มักสาวม.2/4 เด้อ

จึก   (31 สิงหาคม 2552  เวลา 14:32:14)

ความคิดเห็นที่  117

กูจบบ้านผือพิทม.3 ห้อง9 แม่งโครตจบอยากเลย แม่งติด0 อีรุ่งโครตอยากเลย อย่าไปเรียนบ้าผือพิท มันไม่ดี  


คัยจบม.3บ้านผือมาเรียนที่ช่างกลโดนตีนกู

แน่

ส้มตำหน้าโรงเรียน จี่หอยไม้ละ5 ร้านยายจอย   (31 สิงหาคม 2552  เวลา 14:30:58)

ความคิดเห็นที่  116

ควายเด็กบ้านผือพิทโครตลาว จากเด็ก 3/9 ปี2552 เด็กรุ่งนภาผีบ้า ปาสาท เฮี้ย ส้นตีน อีสัตว์

มาหากรูเลยที่ ร.ร. เทคนิคอุดร  กูหวังว่าคงรู้จัก

อ้ายมักบู้   (31 สิงหาคม 2552  เวลา 14:25:30)

ความคิดเห็นที่  115

คิดถึง   อาจารย์  อรุณ  จังครับ

ดนัยกานต์   เหล่าอรรคะ   (22 สิงหาคม 2552  เวลา 12:45:52)

ความคิดเห็นที่  114

 สวัสดีครับ น้องๆ บ้านผือพิทยาสรรค์ ชมรมไข่มดแดง ทุกคน  

ชมรมของเรากำลังเติบโตนะ  น้องๆทุกคนต้องช่วยกันสร้างรังใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่า  และที่สำคัญเราต้องสร้างไว้บนต้นไม้ใหญ่ๆหลายๆต้น

พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนมีฝีมือกันทุกๆคน  เราต้องทำได้อยู่แล้วววว

พี่เป็นคนหนึ่งที่อย่างเห็นชมรมและน้องๆ ประสบความสำเร็จ  พี่เอาใจช่วยนะครับ  เป็นกำลังใจให้เสมอนะ

ตั้งแต่จบมาพี่ก็ได้แต่นั่งคิดถึงโรงเรียน  คิดถึงครู เพื่อนๆน้องๆ   พี่เคยคิดนะว่า ถ้าเป็นไปได้ให้บ้านผือพิทย์เราเปิดการสอนจนถึงระดับปริญญาเอกไปเลย  พี่จะเรียนอยู่กับน้องๆที่บ้านผือนั่นล่ะ  เพราะพี่ห่อข้าวไปกินทุกวันประหยัดค่าใช้จ่ายดี อิอิ

ชมรมเราเป็นชมรมที่ใครหลายคนจับตามองนะ  แรกๆที่พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรม พี่อยู่6/2ไปทำงานร่วมกับ6/1ยังกับอยู่ห้องเดียวกัน อิอิ  น้องว่าน่าแปลกไหม สาเหตุที่เข้าไปอยู่ในชมรมนั้นลึกซึ้งมากครับน้องละเอียดอ่อนสุดๆ น้องๆบางคนเท่านั้นที่รู้ 555+ พี่เข้าไปแบบไม่รู้ตัวจริง  พี่พยายามทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับชมรมของเราและทำให้ชมรมของเราก้าวหน้า อิอิ  ส่วนมากพี่ก็จะได้หน้าที่ที่เกี่ยวกับด้านตกแต่ง ด้านศิลป์ไปประมาณนั้นนะครับ จนแม่แมวเรียกพี่เป็นลูกชายไปแล้ว  จากนั้นก็เต็มตัวเลยครับ (คุยไปรึเปล่าเนี่ย)  
พี่ก็ชอบเนอะ ชอบที่จะทำให้โรงเรียนเราชมรมของเราแจ่มขึ้น  

ความจริงแล้วทุกๆสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราที่ต้องช่วยกันนะครับ  ขอให้น้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สู้ต่อไปนะครับ  
อีกไม่นาน ชมรมของเราอาจได้ไปโกอินเตอร์ก็ได้  เราทำได้นะพี่เชื่อครับ  
 

ความคิดเห็นที่  113

เว็บโรงเรียนทำไมเข้าไม่ได้จ๊ะ   คิดถึงอาจารย์และน้องๆทุกคน   ฝากถึงน้อง ม.3 และ ม6. ด้วยตั้งใจอ่านหนังสือมากๆนะ   พี่อยากให้ไข่มดแดงรุ่นที่ 2 นำภาพกิจกรรมที่น้องทำมาลงเว็บด้วย  จากพี่ไข่มดแดงรุ่นที่ 1

นางสาวจันทรา  สุนา  พี่กิ๊บ   (25 กรกฎาคม 2552  เวลา 08:26:59)

ความคิดเห็นที่  112

กราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะค่ะ คิดถึงโรงเรียนที่สุดเลย รวมถึงเพื่อนๆม6/3ปี43ทุกคนด้วย ใครอยู่ที่ใหนกันบ้างน๊า
คิดถึงหมอลำซิ่งโรงเรียนมากๆ เดี๋ยวนี้โรงเรียนเจริญขึ้นมากเลยเห็นแล้วตื่นเต้นอยากกลับไปเรียนอีกจังเลย น้องๆเก่งมากมีความคิดสร้างสรรค์ดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในชุมชนเรามาจัดเป็นกิจกรรมได้น่าทึ่งมาก เด็ก บ.ผ.พ. เก่งมาก สู้ๆๆนะจ๊ะ

ละอองดาว  อรรควงษ์ 6/3 ปี 43    (1 กรกฎาคม 2552  เวลา 23:38:33)

ความคิดเห็นที่  111

คิดถึง อาจรย์และเพือน3/3มากอย่ากกลับไป ขอให้น้องๆช่วยกันพัฒนาบ้านผือเราเด้อ พี่ปี 43

1   (1 กรกฎาคม 2552  เวลา 20:06:53)

ความคิดเห็นที่  110

คิดถึงอยากกับไปเจอน้องน้อง
อยากบอกเพื่อนๆว่าคิดถึง
คิดถึงอาจารย์ทุกคน

เปิ้ลนะิ 3/9/ปี49   (2 มิถุนายน 2552  เวลา 09:45:27)

ความคิดเห็นที่  109

น้องๆน่ารักมาเลยคิดอะไรได้สร้างสรรค์มากๆเลย   อย่าลืมถ่ายทอดความคิดดีๆให้รุ่นน้องต่อไปด้วยนะโรงเรียนของเราจะได้จะเจริญขึ้นเรื่อยๆรอชื่นชมความดีของน้องๆอย่างภาคภูมิใจอยู่เสมอ   คิดถึงและคิดถึงเสมอนะบ้านผือพิทยาสรรค์

พี่ศิษเก่า 48   (25 พฤษภาคม 2552  เวลา 15:50:53)

ความคิดเห็นที่  108

ขอชื่นชมคณะอาจารย์เเละนักเรียนที่ทำโครงงานนี้
เพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าทุกวันของเด็กเเละเยาวชนหรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นริศรา 6/2 ปี48   (7 พฤษภาคม 2552  เวลา 17:33:09)

ความคิดเห็นที่  107

ผมก้อเป็นเด็ก โรงเรียน บ้านผือพิทเหมือน นะ ครับ  ตอน อ่า......... ผ.อ พนํส  น่ะ
ตอนนั้น  คุณครู อาภร โอตาคาร กับ คุณครู  อ่า..... ลืม  เป็นที่ปรึกษา :ไม่เข้าแถวสักทีเลยลืมชื่อที่ปรึกษาของตัวเอง  55+:
มาสายน่ะ

เด็ก ม. 4/5 ปี   ม.ค. 2552   (27 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 18:41:57)

ความคิดเห็นที่  106

BlackGround ของไข่มดแดง มีใครรู้บ้าง?

Doctor Nao   (15 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13:38:56)

ความคิดเห็นที่  105

พี่ฟ้าใสน่ารักจัง

ter   (1 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 19:51:42)

ความคิดเห็นที่  104

คิดถึงความหลัง คิดถึงเพื่อนเก่า คิดถึงอาจารย์ทุกคน และน้องๆ    
 
ผือพิทจงเจริญ    ฟ้าแสดสู้ๆๆๆๆ

6/3 2550  COWBOY  XI   (17 มกราคม 2552  เวลา 22:08:13)

ความคิดเห็นที่  103

พี่เป็นศิษย์เก่า บ.ผ.พ. ปี48จ๊ะขอให้น้องๆทุกคนประสบผลสำเร็จนะจ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าโรงเรียนจะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะเห็นแล้วอยากกลับไปเรียนอีกจังเลยยังคิดถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่โรงเรียนมาก  ชมรมไข่มดแดงจงเจริญ  บ.ผ.พ. จงเจริญ

ความคิดเห็น

 

หน้า 

ความคิดเห็นที่  102

เป็นกำลังใจให้พี่ๆสอบเข้ามหาลัยได้ทุกคนนะครับ
รุ่นน้องที่เรียนอยู่ อพ.กทุกคน

ศิษย์เก่า   (4 มกราคม 2552  เวลา 12:54:48)

ความคิดเห็นที่  101

เป็นกำลังใจให้พี่ๆสอเข้ามหาลัยได้ทุกคนนะครับ
รุ่นน้องที่เรียนอยู่ อพ.กทุกคน

ศิษย์เก่า   (4 มกราคม 2552  เวลา 12:53:05)

ความคิดเห็นที่  100

หวัดดีน้อง น้องบ้านผือพิทย์ทุกคนนะค่ะ
พี่ก้อเป็นศิย์เก่าจากบ้านผือพิทย์เหมือนกาน
พี่จบจากบ้านผือพิทย์ปี 48 นี้เอง
พี่เป็นนักเรียนมอ 6/2
ซึ่งแต่ก่อนอาจารย์จินดารัตน์กับอาจารย์เยาวภรณ์ เป็นที่ปรึกษา
พี่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์
พี่จะจบเทอมนี้แล้ว
แต่พี่ม่ายมีเวลากลับไปที่โรงเรียนเลย
เพราะว่าพี่เรียนทุกวัน
แต่ตอนนี้พี่ก้อยุ่งกะโปรเจค
พี่ก้อเลยอยากฝากน้อง ๆ ของพี่ว่า
บอกอาจารย์จินดารัตน์กับอาจารย์เยาวภรณ์หน่อยนะค่ะ
ว่าพี่อรชร ชัยพุทธา นักเรียนชั้นมอ6/2
คิดถึงและเคารพท่านเสมอนะ
ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ
น้อง ๆ

ศิษย์เก่า 6/2 ปี 48   (29 ธันวาคม 2551  เวลา 00:08:48)

ความคิดเห็นที่  99

น้องๆทำได้ดีมากมายเลยน้า

เปงกำลังจายให้นะคะ พี่เหงแล้วก้อภูมิจาย

ปล.( อิอิ) ฝากความคิดถึงถึงแม่แมวของทู๊กคนด้วยจร้า

เด็กแนว ปี 48   (23 ธันวาคม 2551  เวลา 11:26:06)

ความคิดเห็นที่  98

พี่คิดถึง บ.ผ.พ.มาก คับพี่น้อง

ส.อ.เสกสรรค์  ภูมิ  ม.6/1  ปี 47   (11 ธันวาคม 2551  เวลา 14:35:08)

ความคิดเห็นที่  97

พี่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  ตอนนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนคือ รต.สมภพ  พันธุมโน จากวันนั้นถึงวันนี้ก็นานมากแล้วได้พบกับความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่พี่เคยเรียนรู้สึกดีใจ และภูมิใจจังเลยค่ะที่โรงเรียนของพี่ได้พัฒนาตนเองไปสู่โลกICTที่น่าชื่นชม เขามาเว็บไซต์นี้เหมือนได้กลับมาบ้าน  รู้สึกกลิ่นไอของความอบอุ่นที่เคยได้รับจาก ผอ.สมภพ  คุณครูเก่า ๆ ที่ท่านได้เคยให้ความรู้ คิดถึงท่านจังเลย ดูรูปคุณครูที่เคยสอนพี่แล้ว ท่านแก่ลงมากแต่ก็แฝงไว้ด้วยวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมน่าศรัทธา พี่ฝากกราบคุณครูอรุณ  คุณครูอรวรรณ  จันทะแจ้งด้วยนะค่ะ เพราะท่านเคยสอนพี่ พี่ยังจำบรรยากาศที่ท่านได้เคยให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี และคุณครูเก่า ๆอีกหลายท่าน บางท่านก็คงย้ายไปแล้วแต่บางท่านก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
ขอชื่นชมแนวคิดของน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมดี ๆ เพื่อเพื่อน ๆ วัยรุ่นในโรงเรียน ทำต่อไปนะค่ะ
พี่อยู่ไกลมาก  ถ้ามีโอกาสพี่จะพยายามไปกราบคุณครูเก่า ๆ ที่เคยสอนพี่ ไปชึมซับกลิ่นไอความอบอุ่นเก่า ๆ อย่างแน่นอน จะว่าไปแล้วพี่ก็คือศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงาน ครอบครัว มาก จงภูมิใจเถอะน้อง ๆ ว่าเราคือนักเรียน
บ.ผ.พ. ไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะ
สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จกันทุก ๆคนเลยนะคะ  เราคงได้มีโอกาสเจอกัน
                                                                                จากพี่ศิษย์เก่า บ.ผ.พ. ปี 2525

ศิษย์เก่าบ.ผ.พ.ปี2525      (7 ธันวาคม 2551  เวลา 09:23:47)

ความคิดเห็นที่  96

พี่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  ตอนนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนคือ รต.สมภพ  พันธุมโน จากวันนั้นถึงวันนี้ก็นานมากแล้วได้พบกับความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่พี่เคยเรียนรู้สึกดีใจ และภูมิใจจังเลยค่ะที่โรงเรียนของพี่ได้พัฒนาตนเองไปสู่โลกICTที่น่าชื่นชม เขามาเว็บไซต์นี้เหมือนได้กลับมาบ้าน  รู้สึกกลิ่นไอของความอบอุ่นที่เคยได้รับจาก ผอ.สมภพ  คุณครูเก่า ๆ ที่ท่านได้เคยให้ความรู้ คิดถึงท่านจังเลย ดูรูปคุณครูที่เคยสอนพี่แล้ว ท่านแก่ลงมากแต่ก็แฝงไว้ด้วยวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมน่าศรัทธา พี่ฝากกราบคุณครูอรุณ  คุณครูอรวรรณ  จันทะแจ้งด้วยนะค่ะ เพราะท่านเคยสอนพี่ พี่ยังจำบรรยากาศที่ท่านได้เคยให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี และคุณครูเก่า ๆอีกหลายท่าน บางท่านก็คงย้ายไปแล้วแต่บางท่านก็ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
ขอชื่นชมแนวคิดของน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งชมรมดี ๆ เพื่อเพื่อน ๆ วัยรุ่นในโรงเรียน ทำต่อไปนะค่ะ
พี่อยู่ไกลมาก  ถ้ามีโอกาสพี่จะพยายามไปกราบคุณครูเก่า ๆ ที่เคยสอนพี่ ไปชึมซับกลิ่นไอความอบอุ่นเก่า ๆ อย่างแน่นอน จะว่าไปแล้วพี่ก็คือศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่น่าที่การงาน ครอบครัว มาก จงภูมิใจเถอะน้อง ๆ ว่าเราคือนักเรียน
บ.ผ.พ. ไม่น้อยน่าใครเลยค่ะ
สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จกันทุก ๆคนเลยนะคะ  เราคงได้มีโอกาสเจอกัน
                                                                                 จากพี่ศิษย์เก่า บ.ผ.พ. ปี 2525

ศิษย์เก่าบ.ผ.พ.ปี2525      (7 ธันวาคม 2551  เวลา 09:14:52)

ความคิดเห็นที่  95

จงทำต่อไปเพื่อชาวผือพิทย์ สู้ๆนะน้องๆ   บ้านผือพิทย์จงเจริญ

เด็ก6/1ปี50   (16 พฤศจิกายน 2551  เวลา 16:42:04)

ความคิดเห็นที่  94

บ้านผือพิทย์จงเจริญ   รักและคิดถึงบ้านผือพิทย์เสมอ

เด็ก6/1ปี50   (13 พฤศจิกายน 2551  เวลา 23:14:57)

ความคิดเห็นที่  93

เท่ดีนิ

เด็กห้อง 4/5 (^............^)   (4 พฤศจิกายน 2551  เวลา 12:30:35)

ความคิดเห็นที่  92

ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสำหรับท่านคณาจารย์และน้องๆ บ้านผือพิทยาสรรค์ทุกท่าน หน่อยคือลูกสาวคนโตของพ่อสมภพ พันธุมโนค่ะ เหมือนได้กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเก่าอันเป็นที่รัก โรงเรียนแห่งนี้ตั้งมาเกือบ 40 ปีแล้ว พ่อสมภพคืออาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ ปัจจุบันพ่อสมภพเสียแล้วค่ะ ถ้าพ่อยังอยู่ก็คงอดที่จะชื่นชมความสำเร็จอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เกิดจากคณาจารย์และนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าของสถานที่อันเป็นที่น่ารักยิ่งแห่งนี้ไม่ได้ ถ้าใครรู้จักพ่อก็คงจะจำเอลวิส เพรสลีย์ได้นะค่ะ ถึงพ่อจะร้องไม่เพราะแต่พ่อก็รักที่จะร้อง และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในที่นี้ ปัจจุบันทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรีค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่สอนหน่อยมาทุกท่าน สิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ได้ทำให้เด็กหญิงคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่ การงาน อย่างงดงาม อยากให้ข้อคิดน้องๆ ว่า เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียน Top Ten ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนที่เด่นและดัง การศึกษาเป็นเพียงเอกสารฉบับหนึ่งที่รับประกันว่าคุณได้จบและมีความรู้ในสาขาที่คุณเรียน แต่การครองตนของแต่ละท่านต่างหากที่สำคัญ ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา ให้สังคมบ้างถ้าเรามีอย่างเพียงพอและสามารถที่จะแบ่งปันได้ สังคมแห่งการช่วยเหลือกันจะทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ ครองตนอย่างพอเพียง ไม่ต้องอยากมีอยากได้จนเกินตัว ภาระสังคมก็จะไม่เกิด

แค่นี้ก่อนนะค่ะ

รักและคิดถึงทุกอย่างที่เป็นบ้านผือพิทยาสรรค์เสมอ

พัชรา

พัชรา เด่นไพบูลย์ (พันธุมโน)   (3 พฤศจิกายน 2551  เวลา 14:56:52)

ความคิดเห็นที่  91

บ.ผ.พ. 6/4เท่เสมอ นะจ๊ะ

คนดี   (7 ตุลาคม 2551  เวลา 10:34:24)

ความคิดเห็นที่  90

คิดถึงโรงเรียนและน้องๆมากๆ ครับ ถ้ามีเวลาผมจะแวะไปหานะ...

รุ่นพี่ศิษย์เก่า ครับ  ม.รามฯ   (2 ตุลาคม 2551  เวลา 15:19:36)

ความคิดเห็นที่  89

คิดถึงโรงเรียน ครับ

อยากกลับไปเจอน้องๆ ที่ ร.ร.

ความคิดเห็นที่  88

ก้อยน่ารักมาก สู้ สู้ สู้ตายนะ

วงคาราบาว   (22 กันยายน 2551  เวลา 00:33:20)

ความคิดเห็นที่  87

เมย์ชอบชมรมไข่มดแดงขับมาก    จากน้องเมย์ 2/9

น้องเมย์2/9   (20 กันยายน 2551  เวลา 11:59:27)

ความคิดเห็นที่  86

ของให้เพื่อนสู้ต่อไปนะ

เพื่อนเก่า 3/1 จ้า   (19 กันยายน 2551  เวลา 20:38:54)

ความคิดเห็นที่  85

คิดถึงโรงเรียนจัง

น้ำนะ   (8 กันยายน 2551  เวลา 13:10:21)

ความคิดเห็นที่  84

พี่โบว์น่ารักจริงๆ  จาก 2/9

ม.2/9   (5 กันยายน 2551  เวลา 14:39:50)

ความคิดเห็นที่  83

พี่ ๆ  น่ารัก ทุกๆ  คนเลย   แต่ทำไหมพี่นุ่มไม่ออกกล้องล่ะค่ะ  พี่นุ่มสวย ๆ

จาก  คนน่ารัก

คนน่ารัก   (5 กันยายน 2551  เวลา 14:36:09)

ความคิดเห็นที่  82

คิดถึงรุ่นพี่ปี 50 จังเลยเมื่อไหร่จะกลับมา จะกลับมาแนะแนวรุ่นน้องเมื่อไหร่ก็บอกด้วนนะ

3/8สุดสวย   (30 สิงหาคม 2551  เวลา 11:08:26)

ความคิดเห็นที่  81

สู้ เขาเข้าไว้อยากบอกว่ายังมีคนที่เขาคอยเป็นกำลังใจให้นะ

3/8 คนดีใครก็รัก   (30 สิงหาคม 2551  เวลา 11:03:43)

ความคิดเห็นที่  80

ขอให้น้อง5/1ทุกๆคนทำมันให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของเราซึ่งพี่ก็เชื่ออยู่แล้วว่าน้องต้องทำได้เพราะทุกๆคนเก่งอยู่แล้ว...สู้ๆๆ

6/3ปี50   (26 สิงหาคม 2551  เวลา 16:59:45)

ความคิดเห็นที่  79

รักพี่ๆ  6/4  ทุกๆคนนะค่ะ

เด็กๆ  2/5   (23 สิงหาคม 2551  เวลา 18:30:45)

ความคิดเห็นที่  78

น้องๆทำได้ดีแล้วนะ

 
พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงสอบได้คณะที่ตัวเองชอบนะ
พี่ก้อขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะ  ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะ  
สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะน้องๆม.6/1
FONRIN<Engineering>

EN  @  fonrin   (23 สิงหาคม 2551  เวลา 16:51:07)

ความคิดเห็นที่  77

ก้อทำให้ ร.ร.เปนที่น่าสนใจ

ม.5   (16 สิงหาคม 2551  เวลา 01:11:47)

ความคิดเห็นที่  76

โรงเรียนนี้น่าอยู่มากดีทุกอย่างสมกับเป็นโรงเรียนในฝันแต่อยากให้โรงเรียนนี้ไว้ผมยาวบ้าง

ม.3   (15 สิงหาคม 2551  เวลา 10:01:35)

ความคิดเห็นที่  75

3/8 น่ารักทุกคนนะค่ะ

ม.3/8 ก็น่ารักทุกคนนะค่ะสำหรับม.6ทุกคน   (15 สิงหาคม 2551  เวลา 09:58:53)

ความคิดเห็นที่  74

คิดถึงโรงเรียนที่สุด  อยากกลับไปอีกครั้งรักเพื่อนๆทุกคน  ( น้อย ป้อม เปิ้ล แต้ว เปิ้ล จุ๋ม เรไร) เราจะพบกันนะจ๊ะเพื่อน..........
....................................  สักวันฉันจะไปหาเธอ ......................................คิดถึงจัง

น้ำ  6/2ปี2550   (9 สิงหาคม 2551  เวลา 20:56:18)

ความคิดเห็นที่  73

เรารักโรงเรียนน่ะคร้าอาจารย์ถึงเเม้จะเข้าป่าบ่อย เล่นไพ่บ่อย &ถูกลงโทษบ่อยเเต่ก้อเล่นต่อ อิอิอิเพราะชอบมากกกกกกกก
เราถูกอาจายร์อรุณลงโทษบ้อยบ่อยเนอะ (ก้อแปลกแฮะ) เเต่ก้อร๊ากกกกกกท่านอาจารย์ทุกๆคนเยยน้าคร้า
เเละรักเด็ก B.P.P ทุกคนคร้า ท่านอาจารย์อรุณกะท่านอาจารย์ภิรมณ์นู๋ขอความกรุณาอย่าไปจับวงไพ่บ่อยน้าคร้าเด๋วเหนี่อยเอา (เเก่เเล้ว) อิอิอิ

ความคิดเห็นที่  72

ขอให้พี่6/1สู้ๆนะค่ะ

แก้ม 2/6   (7 สิงหาคม 2551  เวลา 15:00:26)

ความคิดเห็นที่  71

คิดถึงน้องๆทุกคน

พี่น้ำ  6/2  ปี50   (4 สิงหาคม 2551  เวลา 00:14:46)

ความคิดเห็นที่  70

สู่ๆนะเพื่อน จากเหน่ง6/1
สู่ๆนะค่ะ  จากแก้ม2/6

kaem   (2 สิงหาคม 2551  เวลา 14:31:43)

ความคิดเห็นที่  69

ของให้พี่ก้อยพี่โบว์และพี่ทุกคน สู่ๆ ค่ะ  จากแก้ม2/6

kaem   (2 สิงหาคม 2551  เวลา 14:28:18)

ความคิดเห็นที่  68

โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์สู้สู้สู้ค่ะ จากแก้ม ชนิดา

แก้ม ชนิดา คำสีสุข   (2 สิงหาคม 2551  เวลา 14:22:10)

ความคิดเห็นที่  67

มีความรู้สึกที่อยากบอกชาวมดแดงทุกคน มันคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ เราจะต้องช่วยกันกู้โลกให้ปราศจากโรคเอดส์และปัญหาวัยรุ่นต่างๆ ด้วยพลังและความหน้าตาดีของเรา รักทุกคน จุ๊บจุ๊บจ๊ะ

ประธานชมรมเจ้าเก่า   (30 กรกฎาคม 2551  เวลา 18:53:50)

ความคิดเห็นที่  66

ลืมบอกไปค่ะว่า ใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถฝากไว้ได้นะคะ อยากรู้ว่ามดแดงอย่างเราเป็นอย่างไร  หน้าตาดีมั๊ย  ติ๊งต๊องมากมั๊ย อย่าลืมเด้อ ^_^

ประธานชมรมไข่มดแดง   (30 กรกฎาคม 2551  เวลา 18:49:10)

ความคิดเห็นที่  65

 ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับไข่มดแดงของเรานะคะ แน่นอนว่าเราจะพัฒนางานของเราอีกต่อไปแน่ค่ะ ชาวมดทุกคนทุ่มเทงานอย่างเต็มที่เสมอ "ไข่มดแดงสู้สู้"

ประธานชมรมไข่มดแดง   (30 กรกฎาคม 2551  เวลา 18:44:35)

ความคิดเห็นที่  64

เหมือนเดิมคิดถึงน้องๆทุกคน และโรงเรียนของเราอยากกลับไปโรงเรียนไปเยี่ยมน้องๆ

ความคิดเห็นที่  63

สู้ต่อไปนะ ไข่มดแดง เป็นกำลังใจจ๊ะ  พี่ก็คิดถึงโรงเรียนมากเลย อยากกลับไปเยี่ยมโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนมากไว้มีเวลาว่างพี่จะไปเยี่ยมนะ
รักน้องๆทุกคนและคิดถึงอาจารย์ทุกท่าน(อาจารย์ อาภรณ์ โอตาคาร)

ความคิดเห็นที่  62

เข้ามาอ่านครั้งหนึ่งแล้ว กลับมาอ่านอีกก็ยังไม่เบื่อ เพราะความคิดสร้างสรรค์ดีจริง
ขอชื่นชม กลุ่มเยาวชน ที่เอาพลังมาทำในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับ

my school kkclub      (27 กรกฎาคม 2551  เวลา 15:34:11)

ความคิดเห็นที่  61

เข้ามาอ่านครั้งหนึ่งแล้ว กลับมาอ่านอีกก็ยังไม่เบื่อ เพราะความคิดสร้างสรรค์ดีจริง
ขอชื่นชม กลุ่มเยาวชน ที่เอาพลังมาทำในสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับ

my school kkclub   (27 กรกฎาคม 2551  เวลา 15:29:44)

ความคิดเห็นที่  60

รักโรงเรียนเก่า

แบงค์   (25 กรกฎาคม 2551  เวลา 09:49:56)

ความคิดเห็นที่  59

ริต้า มิน ปอ นิค บูเก้ สู้ๆนะ เด็กวะเปนกามลางจายห้าย

เด็กดร   (22 กรกฎาคม 2551  เวลา 14:38:49)

ความคิดเห็นที่  58

ไม่ค่อยชอบม5/1เท่าไหร่( บางคนนะค่ะ )

ศิษย์เก่า   (20 กรกฎาคม 2551  เวลา 17:06:40)

ความคิดเห็นที่  57

พี่ก้อยน่ารักจัง

น้องม.3/3   (14 กรกฎาคม 2551  เวลา 18:25:37)

ความคิดเห็นที่  56

ทุกคนในชมรมไข่มดแดงน่ารักมากค่ะ

โรงเรียนอมตวิทยา   (3 กรกฎาคม 2551  เวลา 11:51:15)

ความคิดเห็นที่  55

รัก  เลขที่ 5         6/5      จากเด็กขอนแก่นค่ะ

จากเด็ก อ.ม. ขอนแก่น   (3 กรกฎาคม 2551  เวลา 11:13:18)

ความคิดเห็นที่  54

6/3 มีแต่คนน่ารักมากปี 51 รักแม่แมวมากๆ ค่ะ/ครับ

คนน่าตาดี   (27 มิถุนายน 2551  เวลา 21:05:04)

ความคิดเห็นที่  53

เธ„เธดเธ”เธ–เธธเธ‡เธˆเธฑเธ‡เน€เธฅเธขเธ—เธธเธเธ„เธ™เน€เธ”เน‡เธเธšเน‰เธฒเธ™เธœเธทเธญ

เน€เธ”เน‡เธเธšเน‰เธฒเธ™เธœเธทเธญ   (24 มิถุนายน 2551  เวลา 18:21:49)