Loading ...
“มหาสดัม” กลุ่มแกนนำเยาวชนอาชีวศึกษา ณ เมืองคอน
“มหาสดัม” กลุ่มแกนนำเยาวชนอาชีวศึกษา ณ เมืองคอน
“มหาสดัม” กลุ่มเยาวชนจาก ๑๑ วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
“มหาสดัม” กำลังจะขยายการทำงานให้เข้าถึงเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเยาวชนสังกัดเดียวกัน โดยเชื่อมงานกับกลุ่มพลอย หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ ประเทศไทย (YouthNet) รวมทั้งโครงการที่สานต่อจากค่ายเยาวชนนักกิจกรรมเอดส์และเพศศึกษา (Youth Activists)
     “มหาสดัม” กลุ่มเยาวชนจาก ๑๑ วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มแกนนำเยาวชนที่ทำงานในเรื่องเอดส์และเพศศึกษา ทั้งการให้ความรู้กับเพื่อนภายในวิทยาลัยผ่านการตั้งชมรมเพศศึกษาในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพศศึกษาสัญจรให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศ/เอดส์ตามงานต่างๆ ในพื้นที่ และยังรวมไปถึงการขยายเครือข่ายสร้างแกนนำส่งต่อความรู้เรื่องเอดส์/เพศให้กับเพื่อนๆ ใน ๑๑ วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๕ รุ่น

     ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มเยาวชน “มหาสดัม” ยังถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งในการทำงานเรื่องเพศ/เอดส์กลุ่มหนึ่งของโหนดอาชีวศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้แกนนำเยาวชนกลุ่ม “มหาสดัม” จากแต่ละรุ่นทั้ง อ้วน - อนุวัฒน์ ปิ่นแก้ว ประธานกลุ่มฯ เจี๊ยบ – อนุสรา ทองคำยาน แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๒ เก๋ - สุทิน ศรีพุมระ บูม – ศุภชัย จินวงศ์ แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๓ และ น้ำหวาน - ลักษมี กันหากรณ์ แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๔ ได้ร่วมกันสะท้อนถึงภาพของ “มหาสดัม” ว่าเป็นอย่างไร
“มหาสดัม” ยุคแรก
     อ้วน ประธานกลุ่มเยาวชน “มหาสดัม” คนปัจจุบัน เล่าย้อนให้ฟังถึงการเกิดกลุ่มของเขาว่า เกิดจากที่แกนนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเท่าทันสื่อของอาชีวศึกษา แล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่า “Youth Media Gang” ต่อมาเมื่อมีแกนนำในแต่ละวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น จึงได้มาทำงานร่วมกันในส่วนกลาง โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “มหาสดัม” ที่แรกเริ่มมีสมาชิกอยู่ประมาณ ๔ – ๕ คน จนมีแกนนำมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น และขยายมาเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

     “พอจบแต่ละปี แกนนำเราก็ไปเรียนต่อบ้าง หายไปอยู่เรื่อยๆ เราเลยต้องมีแกนนำขึ้นมาเพิ่ม เพราะอย่างเวลาเราอบรมแกนนำไป ๔๐ คน ไม่ใช่ว่าเราจะได้แกนนำมาทั้งหมด บางส่วนอาจจะหลุดออกไปก็มี ที่เป็นแกนนำที่ช่วยงานตลอดก็มี แต่น้อย ดังนั้นแต่ละปีต้องเพิ่มแกนนำเรื่อยๆ” ประธานกลุ่มเยาวชนมหาสดัม เล่า

     แต่อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันของแกนนำกลุ่ม “มหาสดัม” มักมาด้วยความบังเอิญ หรือความไม่เต็มใจ อย่างที่ เก๋ และเจี๊ยบ สะท้อนว่า พวกเขาต้องเข้าร่วมอบรมแทนเพื่อน เข้าอบรมทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เป็นค่ายเกี่ยวกับอะไร และไม่รู้ว่าหลังกลับจากค่ายต้องไปเป็นแกนนำเยาวชนด้วย
อนุวัฒน์ ปิ่นแก้ว หรือ “อ้วน”
ประธานกลุ่มเยาวชน “มหาสดัม”
ศุภชัย จินวงศ์ หรือ “บูม”
แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๓
     “วันแรกที่มาก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่มาคืออะไร เราได้มาแทนเพื่อน พอมาถึงค่ายก็ยังมึนอยู่ว่ามาทำอะไร อยู่ๆ ไป วันแรกก็ไม่รู้สึกอะไร พอวันที่สอง เออ กิจกรรมนี้น่าสนใจดี พี่น้องก็สามัคคีกัน เป็นกันเอง แต่ถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าว่าเป็นค่ายอะไร ตอนนั้นก็อาจไม่มา เพราะช่วงนั้นเรียนเยอะมาก” เก๋ บอก

     ขณะที่ บูม เล่าว่า เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยได้เข้าร่วมอบรม ที่ได้รู้อะไรหลายอย่าง มีพี่ๆ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นเหมือนคนไม่รู้จักกัน แต่มาให้ความผูกพันกัน มาเป็นพี่น้องแท้ๆ ซึ่งทำให้เขารู้สึกดี

     เช่นเดียวกับ อ้วน ที่บอกว่า “จบค่ายมาแล้วรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเรา พอมีงานมาเรื่อยๆ ก็ไปตลอด ไปบ่อยก็เริ่มติด ทั้งติดใจและไปไหนไม่รอด และเริ่มมีงาน มีภาระเข้ามา ก็รู้สึกว่าเราทำไปดีกว่าเอาเวลาว่างไปเที่ยว ไปไร้สาระ เหมือนว่าเราไปอบรมเขาก็บอกว่าเราต้องไปเป็นแกนนำนะ ไปให้ความรู้กับเพื่อนๆ ก็เฮ้ย ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ”
“มหาสดัม” เริ่มแตกหน่อ และผลิใบ
     ภายหลังจากที่ “มหาสดัม” กลุ่มเยาวชนที่ทำงานเพศศึกษา เริ่มแตกหน่อก่อกลุ่มก้อน สิ่งหนึ่งที่พวกเขาพบในระหว่างการทำงานให้ความรู้เรื่องเอดส์/เพศกับเพื่อนก็คือว่า เพศศึกษามีความสำคัญ อย่างที่ เจี๊ยบ เล่าว่า หากเพื่อนไม่ได้เข้าค่ายและได้รับความรู้อย่างที่เขาได้รับ เพื่อนอาจจะมีทัศนคติที่ผิด หรือมองเรื่องเพศในแง่ลบ อย่างที่เจี๊ยบก็เคยเป็น ที่มองในแง่ลบกับคนที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งหลังจากเข้าอบรม ก็รู้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้

     เหมือนอย่างเก๋ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ในสิ่งที่เขาได้รับ เพื่อให้เพื่อนเยาวชนปลอดภัยในเรื่องเพศ รวมทั้งยังทำให้เขารู้จักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีอีกด้วย

     ไม่เพียงเท่านั้น เจี๊ยบ แกนนำรุ่น ๒ เล่าให้ฟังถึงภาพของกลุ่มในยุคแรกๆ ว่า ต้องประชุมกันใต้ต้นไม้ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังไม่รู้จักกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้มากนัก พอมาเป็นมหาสดัมรุ่นที่ ๒ ก็ดีขึ้น ได้เข้าไปประชุมในห้องเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คือมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ และเริ่มมีคนรู้จักกลุ่มมากขึ้น เงินทุน หรืองบในการทำกิจกรรมก็เข้ามามากขึ้น
อนุสรา ทองคำยาน หรือ “เจี๊ยบ”
แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๒
สุทิน ศรีพุมระ หรือ “เก๋”
แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๓
     อ้วน เล่าว่า “มหาสดัม” เชื่อมต่อการทำงานในพื้นที่ โดยที่เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรู้มาว่าทางกลุ่มทำงานในเรื่องเอดส์/เพศอยู่ เลยอยากจะชวนกลุ่มไปลองทำกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ ซึ่งงานแรกที่ร่วมงานกับเทศบาลฯ คืองานยุวทูตเอดส์ เป็นการให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และอย่างเร็วๆ นี้คือการจัดค่ายเท่าทันสื่อรุ่นที่ ๕ เพื่อขยายเครือข่ายแกนนำเยาวชน โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลฯ เช่นกัน

     “งานของมหาสดัม มันไม่เชิงสนุก แต่เราอินกับมัน เหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” เก๋ แกนนำ รุ่น ๓ บอก

     อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของความเป็น “มหาสดัม” ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน โดยเก๋ มองว่า “มหาสดัม” คือ ความกลมเกลียว ความสามัคคี และความเป็นพี่เป็นน้อง

     “มหาสดัมเหมือนกับเป็นครู ช่วยในการสอน ให้ความรู้กับเยาวชน” บูมเสริม

     ส่วน เจี๊ยบ บอกว่า หากนึกตามชื่อแล้วคือพืชหายาก ที่มีแค่ในเทือกเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราชเท่านั้น ก็เปรียบเสมือนแกนนำเยาวชนที่หามาได้ยาก ที่บางค่ายสร้างแกนนำรุ่นน้องมา ๔๐ – ๕๐ คน แต่เกิดเป็นแกนนำได้ไม่ถึง ๑๐ คน ด้วยซ้ำในแต่ละรุ่น

      “เพราะเรารักมหาสดัม เหมือนกับกลุ่มมหาสดัมเป็นครอบครัวหนึ่งของบูมเหมือนกัน เลยไม่อยากจะทิ้งมันไป” บูม แกนนำรุ่น ๓ ย้ำ
“มหาสดัม” ฝังรากลึก
     จากการทำงานมานานหลายปีของแกนนำเยาวชนกลุ่มนี้นี่เอง ที่ทำให้กลุ่มได้สั่งสมประสบการณ์การทำงานในเรื่องเอดส์/เพศกับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน “มหาสดัม” จึงเติบโตและเริ่มฝังรากลึกลงในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

     “ถ้าพูดถึงความใหญ่โตของมหาสดัม ผมมองว่าอาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วสัก ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เหมือนกับพูดถึงเราเป็นกลุ่มมหาสดัมด้วยกันทั้งหมด ๑๑ วิทยาลัย แต่ถ้าถามว่ากลุ่มมหาสดัมคืออะไร ใน ๑๑ วิทยาลัย อาจยังไม่ทราบว่ากลุ่มเยาวชนมหาสดัมคืออะไร มาจากไหน” บูม ให้เหตุผล

     “คือมันไม่เต็มร้อย ถ้าถามคนข้างนอก เขารู้จัก แต่เพื่อนในวิทยาลัยยังไม่รู้จักเรา” เจี๊ยบอธิบายเพิ่ม

     แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น “มหาสดัม” ก็กำลังจะขยายการทำงานให้เข้าถึงเพื่อนกลุ่มอื่นๆ มากขึ้น ที่นอกเหนือจากเยาวชนสังกัดเดียวกัน โดยเชื่อมงานกับกลุ่มพลอย หนึ่งในกลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ ประเทศไทย (YouthNet) รวมทั้งโครงการที่สานต่อจากค่ายเยาวชนนักกิจกรรมเอดส์และเพศศึกษา (Youth Activists) ซึ่งกิจกรรมที่จัดจะคล้ายกับกิจกรรมเพศศึกษาสัญจร ที่เคยจัดกิจกรรมกับ สพฐ. แต่ครั้งนี้จะเป็นของอาชีวศึกษา ซึ่งวางโครงการไว้ในปีนี้
วาดฝัน “มหาสดัม”
     หลังจากที่ “มหาสดัม” รุ่นพี่ เริ่มหยั่งรากการทำงานของกลุ่มไว้ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชแล้ว แม้ว่าทุกวันนี้ผลผลิตก็ยังคงออกดอกออกผล แต่ว่าใบไม้ใบเก่าก็อาจถึงเวลาที่ต้อง “ผลัดใบ” สิ่งวาดฝันในใจของบรรดาแกนนำรุ่นเก่า (รุ่นเก๋า?!?) ที่คงมีต่อกลุ่มเหมือนๆ กัน คือ ฝันที่อยากให้กลุ่มมีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ

     “ต่อไปก็ต้องมีรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆ รุ่น ๕ รุ่น ๖ ไม่ใช่จบที่ใครบางคน แต่ต้องต่อยอดไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งน้องก็ต้องมานั่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ มาเป็นวิทยากร มาเป็นพี่เลี้ยง เป็นแกนนำเพื่อจะให้ความรู้แก่น้องๆ ต่อไป” น้ำหวาน แกนนำเยาวชน รุ่น ๔ กล่าวและว่า วางบทบาทตัวเองไว้ว่า หากมีเวลา ก็ยังคงจะเข้ามาช่วยกลุ่ม ช่วยรุ่นน้องอยู่ ไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่ก็จบไป

     เช่นเดียวกับ บูม ที่อยากจะมีทายาทต่อๆ ไป ไม่อยากให้ทิ้งกลุ่ม เขาขออย่าให้มหาสดัมตายไป

     “อยากเห็นมหาสดัมเติบโตอยู่ได้มากกว่าเมืองนครฯ อยากให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ เป็นกลุ่มที่ใหญ่โต แต่ไม่รู้จะทำได้ไหม ถ้าหนูไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่ก็จะดูอยู่ห่างๆ แม้จะไม่ได้มาด้วยตัวเอง และถ้าจบไปแล้วมีงานทำร่ำรวยมหาศาลก็จะสนับสนุนงบประมาณให้” เจี๊ยบ แกนนำอีกคนหนึ่งกล่าวด้วยความมุ่งมั่น

     ไม่เพียงเท่านั้น เก๋ แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๓ อยากให้ “มหาสดัม” เชื่อมเครือข่ายการทำงานเข้าสู่เยาวชนในสังกัด สพฐ. คือไม่อยากให้ “มหาสดัม” อยู่กับอาชีวะอย่างเดียว

     “อยากให้ ‘มหาสดัม’ เข้ากับเยาวชนทุกคนได้” บูม ทิ้งท้าย
ลักษมี กันหากรณ์ หรือ “น้ำหวาน”
แกนนำเยาวชนฯ รุ่น ๔


ความคิดเห็นที่  28

"รุ่นเรา  เราเลือก  เรารับผิดชอบ "  คิดถึง  มากก

เมล์   (22 สิงหาคม 2556  เวลา 10:53:05)

ความคิดเห็นที่  27

เข้าอบรมกลุ่มแกนำเยวชนมหาสดัม เมื่อเดือน ต.ค. สนุกมากค่ะ พี่ ๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ

เด็ก วก.พร(คลองเมียด)   (17 พฤศจิกายน 2554  เวลา 12:30:45)

ความคิดเห็นที่  26

ดีใจที่ได้เป็นมหาสดัมรุ่น  7  และถ้ามีโอกาศจะประสานต่อรุ่น  8  และรุ่นต่อต่อไป
ค่านมหาสดัมอบอุ่นมากและมีความสุขที่สุดเลยค่ะ
พี่ ๆ ทุกคนน่ารักมากเลย

ความคิดเห็นที่  25

ขอให้สิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเข้าใจเรามากขึ้นด้วยเถิดไม่ว่าจะอยู่ห่างกันเเค่ไหนพวกเราก็จะเป็นเครือข่ายเดียวกันเเละเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

bird  เเกนนำบาลีฮาย   (21 มีนาคม 2554  เวลา 02:34:50)

ความคิดเห็นที่  24

การทำความดีบ้างครั้งผู้ใหญ่ก็อาจไม่เห็นด้วย
แต่สำหรับตัวผมเองถึงผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ตามก็จะทำมัน.....

ไข่นกกระทา   (11 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12:34:25)

ความคิดเห็นที่  23

การทำความดีบ้างครั้งผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย
แต่สำหรับตัวผมเองถึงผู้ใหญ่เห็นเห็นด้วยก็ตามแต่ก็จะทำมัน

ไข่นกกระทา   (11 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12:31:26)

ความคิดเห็นที่  22

กลับมาอ่านสักกี่ครั้ง ก็ไม่รู้เบื่อ

ขอบคุณเวลา และความเชื่อมั่น

บนนถนนเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

ที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมอบให้

มหาสดัม!!

ปลายทาง   (7 พฤศจิกายน 2553  เวลา 00:28:25)

ความคิดเห็นที่  21

คิดถึงพี่ ๆ ทุกคนและเพื่อเพื่อนๆ ทุกคนจังเลยค่ะ

แนนนี่ มหาสดัมรุ่น 6   (20 สิงหาคม 2553  เวลา 11:56:18)

ความคิดเห็นที่  19

รักมหาสดัมมาก ๆ เลย
ดีใจมากที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านมหาสดัม
และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งมหาสดัมถ้าไม่จำเป็น

ความคิดเห็นที่  18

ดีใจจังเลยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาสดัม
ค่ายนี้ได้ให้ความรู้ตั้งมากมาย
และยังทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
เมื่อได้มาอยู่ในบ้านมหาสดัมก็ทำใหมีทัศนะคติที่กว้างมากขึ้น

มหาสดัมรุ่นที่ 6 ผู้น่ารักที่สุด   (31 กรกฎาคม 2553  เวลา 13:47:49)

ความคิดเห็นที่  17

รุ่นเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ

อิอิอิ

ในเมื่อน้องหนึ่งคนนี้ได้ก้าว " ขาซ้าย " เข้ามาแล้ว

จะชักช้าอยู่ทามไมละ

น้องหนึ่งคนนี้ก้อจะก้าว " ขาขาว " เข้ามาด้วย

เพื่อที่จะได้เข้ามาทามงาน ทามหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มตัว

สักที น้องหนึ่งอยากจะเปนบุคคลที่จะอาสา

เพื่อที่จะมาช่วยกันเผือยแพร่ความรู้

ให้กับคนที่เขายางไม่ทราบ

ได้รับรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ต่างๆ คราฟ

จะสัญญาว่าจะทามให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทามได้คราฟ

N0oNueng    (27 กรกฎาคม 2553  เวลา 15:23:27)

ความคิดเห็นที่  16

ในรูปทั้งหมดนี้  วีสี่รุ้จักพี่อ้วนคนเดียวอ่ะ

แต่วีสี่อยากรู้จักทุกคนด้วย...

วีสี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีสี่จะได้รู้จักพี่ๆทุกคน

ไว้เจอกันน่ะค่ะ  พี่พี่ที่แก่ๆทั้งหลาย

จากวีสี่คนสวย  มหาสดัมรุ่นที่ 6 ค่ะ

V4. ok   (4 กรกฎาคม 2553  เวลา 22:01:02)

ความคิดเห็นที่  15

รัก............มหาสดัม........6

ต้น มหาสดัม6   (18 มิถุนายน 2553  เวลา 14:33:23)

ความคิดเห็นที่  14

มหาสดัมสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สองเเคว   (6 มิถุนายน 2553  เวลา 22:34:14)

ความคิดเห็นที่  13

ช่วงนี้กิจกรรมไปถึงไหนแล้ว ให้กลุ่มวัยใสฯไปร่วมบ้างซิ ตอนนี้กลุ่มวัยใสฯกำลังทำกิจกรรมมากมาย ท่าสนใจก็ขอเชิญเลยแล้วกัน อีกอย่างกลุ่มวัยใสฯอยากลงเว็บไซค์เผยแพร่ผลงานกลุ่มบ้างไม่ทราบว่ามีวิธีการอย่างไร ช่วยบอกหน่อย อยากดังบ้าง

กลุ่มวัยใสห่วงใยชุมชน   (11 มีนาคม 2553  เวลา 11:22:32)

ความคิดเห็นที่  12

หวัดดี
พี่อ้วน กะ พี่บูม
สบายดีปะ
น้องสมิหลาคิดถึงจัง
เมื่อไรจะมาสงขลาบ้างละ
บายน่า

ปอย อาชีวสงขลา รุ่น 1

สมิหลา 1    (28 สิงหาคม 2552  เวลา 13:23:27)

ความคิดเห็นที่  11

....ภูมิจัยที่มีรุ่นพี่ที่เก่งอย่างพี่เอ็กซ์พี่อ้วน....

..ภูมิจัยที่มีเพื่อนๆกลุ่ม"มหาสดัม"..

....ภูมิจัยที่เห็นเดกนครศรีฯมีความสามารถ....

..สู้ต่อไปนะจาเปงกำลังจัยให้เสมอ..

from...baby civil

ทีมงานนายกองค์การเทคนิคนครศรีฯ   (26 สิงหาคม 2552  เวลา 16:08:41)

ความคิดเห็นที่  10

หวัดดี teen path ทุกคน เป็นคนหนึ่งเคยเข้าอบรมโครงการนี้ที่ ปิติรีสอร์ทเมื่อประมาณกันยายน ปี 2548 นานแล้วที่ไม่ได้ติดตามดีใจที่วันนี้โครงการนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้มแข็งขึ้น ถ้ามีอะไรก้เล่าสู่กันฟังบ้างนะ คิดถึงเพื่อนๆ ในโครงการนี้มากๆๆๆ

ฝน ศิษย์เก่า อาชีวนครศรีธรรมราช   (18 สิงหาคม 2552  เวลา 23:32:37)

ความคิดเห็นที่  9

พี่บูม ตอนนี้มีงานเข้าหรือป่าว
รุ่นน้องคิดถึงจัง  ส......
N........   P........ จ้า.

........ไม่มีนาม อยากรู้ต้องมาสงขลา   (2 กรกฎาคม 2552  เวลา 09:03:36)

ความคิดเห็นที่  8

มหาสดัมเป็นกลุ่มเยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจของเยาวชนทุกคนที่เป็นสมาชิกเป็นการทำกิจกรรมที่ดี ๆ ขอจงทำต่อไป ให้กำลังใจกับทุก ๆ คนแล้วเราจะเดินไปด้วยกัให้ถึงความฝัน

ครูเวย์   (28 เมษายน 2552  เวลา 23:24:28)

ความคิดเห็นที่  7

ไม่เห็นรูปพี่เอกซ์เลยเห็นเเต่รูปพี่อ้วน

น้องๆ   (29 มีนาคม 2552  เวลา 13:53:55)

ความคิดเห็นที่  6

ไม่เห็นมีรูปพี่เอกซ์เลยอ่ะ

มีแต่รูปพี่อ้วน

เด็กค่าย   (21 ธันวาคม 2551  เวลา 18:39:18)

ความคิดเห็นที่  5

คิดถึงเพื่อนๆ ทุกคนเลย

รส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรี   (12 ธันวาคม 2551  เวลา 11:15:41)

ความคิดเห็นที่  3

ขอร่วมฝันด้วยคน  
หวังจะเห็นต้นกล้ามหาสดัมต้นนี้  เต็บโต ออกดอกออกผล ต่อไปในวันข้างหน้า

จะคอยชื่นชมนะจ๊ะ

นางงามรักเด็ก   (7 ธันวาคม 2551  เวลา 16:51:33)

ความคิดเห็นที่  2

ดีใจ ที่เห็นบูมก้าวเดิน... เห็นเก๋พัฒนา เห็นหวาน ไม่ลืมกลุ่ม  เห็นเจี๊ยบตั้งความหวัง

ภาพเหล่านี้คงจะติดอยู่กับใจ เราทุกคน พี่ ๆ ทุกคน ตราบนานเท่านาน...

ไม่คิดว่าเราจะก้าวเดินมาได้ไกล สานต่อ มาได้ยาวนานขนาดนี้

นึกกลับไปทีไร ก้อไม่อยากเชื่อ ทุกที...

สู้เค้านะ ต้นกล้ามหาสดัม ^^

"รุ่นเรา  เราเลือก  เรารับผิดชอบ"

ปลายทาง   (25 พฤศจิกายน 2551  เวลา 21:04:19)

ความคิดเห็นที่  1

ช่วงนี้รู้สึกว่า มหาสดัม เป็นข่าวบ่อยจังเลย ! อิจฉาจัง ไม่ยอมเราต้องทำให้ตัวเองเป็นข่าวบ้างแล้ว ต่อไปนี้เวลาเราจะทำอะไรเ ราจะไม่แคร์สื่ออีกต่อไป เดี่ยวไม่ดัง

ไม้คีบถ่าน   (25 พฤศจิกายน 2551  เวลา 11:08:23)