Loading ...
หนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดแกนนำเยาวชนเพศศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
สุกานดา ตั้งใจ หรือ “ป้าผิว”
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ืหนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดแกนนำเยาวชนเพศศึกษาในเขตเทศบาลเมือง
     ป้าผิว เล่าว่า บทบาทของ อสม. ในพื้นที่ทำแทบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติด หรือเรื่องเอดส์ โดยเขามองว่า การขับเคลื่อนเรื่องเอดส์ หากไม่มีความรู้ หรือรู้ไม่จริง จะไม่สามารถขับเคลื่อนงานได้ ทั้งอาจนำไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังอย่างผิดๆ ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ คือ การสร้างแกนนำขึ้นมารับความรู้ และให้คนเหล่านี้นำไปพูดต่อ

     “ประโยชน์ของการสร้างแกนนำ คือ ถ้าเราไม่มีเครือข่าย แกนนำจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันไม่ได้ เช่น ในส่วนของเยาวชน เราผลักดันให้เยาวชนในพื้นที่ไปคุยกับเพื่อน ๑๕ วันครั้งหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือด้วย โดยออกไปพูดคุย แนะนำให้ความรู้กับเพื่อน เรื่องถุงยางอนามัย การป้องกัน และตอนนี้เราสร้างเครือข่ายได้ ๔ ชุมชน คือ ชุมชนหนองสังข์ ชุมชมหนองบ่อ ชุมชนกุดแคน และชุมชนเมืองเก่า” ป้าผิวเล่า

     “จากที่ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเลย เขาก็เข้าใจมากขึ้น ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้น คุยได้ง่ายขึ้น ให้คนในชุมชนรู้จักป้องกัน ไม่เพียงแต่เยาวชนเท่านั้น ยังมีพ่อบ้าน แม่บ้านในชุมชนด้วย” ป้าผิวกล่าวและว่า แต่บางครั้งก็มีปัญหาที่ผู้นำชุมชนไม่ยอมรับแนวคิดในการทำงานเรื่องเพศศึกษา/การป้องกันเอดส์ ทำให้ทำงานยาก เลยคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้นำชุมชนมาอบรมรับความรู้ รวมทั้งจะขยายเครือข่ายเพิ่มให้ครอบคลุมมากกว่า ๔ ชุมชน

      ไม่เพียงเท่านั้น เขายังสนใจที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในท้องถิ่นอีกด้วย เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ/เอดส์ รวมถึงการมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในชุมชน หรือแม้กระทั่ง อสม. เอง

      “เราจะตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในเขตท้องถิ่น โดยเริ่มจากการของบประมาณ ทำกองทุนวันละบาท จัดศูนย์เล็กๆ ขึ้น ที่มีแผ่นพับให้ความรู้แจก และจะของบจากกองทุนตำบล เพื่อขยายศูนย์ให้ดีขึ้น”

      แม้ว่าป้าผิวจะมีแผนในการของบประมาณจากราชการ เพื่อมาสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แต่เรื่องความยั่งยืนอาจเป็นโจทย์ใหญ่ที่เขากังวลอยู่ อย่างที่ป้าผิวเล่าว่า “การทำงานกับราชการจะไม่มีการสานต่อ พอจบตรงไหนก็จบตรงนั้น จะไม่มีความต่อเนื่อง เหมือนได้งบมา ๑ ปี พอจบไปแล้วก็จบกัน ซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นอาจไม่ได้ผล เลยต้องร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ศูนย์ฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ คนในชุมชนเข้าใจในความรู้จริงๆ และนำไปบอกต่อได้”

     ป้าผิวยังบอกอีกว่า การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้วยการจัดบู๊ธกิจกรรมตามเขตเทศบาล เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คนในชุมชนทราบว่ากำลังขับเคลื่อนเรื่องเอดส์ ซึ่งคนในชุมชนก็จะรู้จักป้องกันตัวเองมากขึ้นอีกด้วย


ความคิดเห็นที่  1

ป้าทำไมป้าเก่ง

fgnn   (27 พฤษภาคม 2553  เวลา 15:21:35)