Loading ...
ประกาศอิสรภาพ “เกย์” ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
แปล - เอ็มพาวเวอร์
ที่มา : บางกอกโพสต์ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2552 

ชัยโย...... ชนะแล้ว.....
ศาล อินเดีย ตัดสิน ยกเลิกกฎหมายเกย์

กรุง เดลลี ประเทศอินเดีย: ชาวเกย์ ชุมนุมฉลองใหญ่ ประกาศอิสรภาพ “คนรักเพศเดียวกัน” หลังจากศาลฎีกาพิพากษาตัดสินให้ยกเลิกกฎหมายลงโทษ ความผิดพฤติกรรมรักร่วมเพศ ต้องโทษปรับ และ ถูกคุมขังสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ต่อไปนี้ การทำร้าย ดูถูก รังเกียจเดียจฉันต่อคนรักร่วมเพศ กระทำไม่ได้ เพราะเป็นความผิดที่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน และ ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

“พวกเรา จะไม่มีวันลืม เลยว่าเราได้สรุปบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ การทำร้าย ดูถูก รังเกียจเดียจฉันในสังคม คือ การต่อต้านความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

“ชัยชนะครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ได้อิสรภาพในความเป็นมนุษย์ ของชาวเกย์กลับคืนมาเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศอิสรภาพ ไห้รอดพ้นจากการอยู่ภายใต้อาณานิคม ของจักรภพอังกฤษ ที่ใช้กฎหมายว่าด้วยความผิดการร่วมเพศแบบ “จิตวิปริต” ซึ่งมีโทษทั้งปรับ และจำ สูงสุดถึง 10 ปี”

ความสำเร็จนี้ เป็นการทำงานรณรงค์ต่อเนื่องที่ยาวนานมาหลายปี ของมูลนิธินาซ (Naz Foundation) ซึ่งเป็นองค์เกย์ ที่เรียกร้องเรื่องสิทธิคนรักเพศเดียวกัน และรณรงค์เรื่องโรคเอดส์


คำพิพากษา ที่อ่านในศาล ได้อ้างเหตุผลอย่างชัดเจนเรื่อง ความเสมอภาค และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนั้นยังแสดงถึงวิสัยทัศนของประเทศสู่โลกกว้าง เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากที่คนทั้งประเทศได้ฟังคำพิพากษาโดยตรง จาก ศาลสูงแห่งกรุงเดลลี

บรรดาผู้พิพากษา ทนายความ ที่สนับสนุนการเรียกร้องครั้งนี้ ได้เตรียมการขับเคลื่อน การยกเลิกกฎหมาย ฯ ให้ขยายการรับรู้ไปสู่ระดับทั่วประเทศ

แต่ก็ยังมีการต่อต้านอย่างรุนแรง เกิดขึ้นในกลุ่มศาสนา โดยเฉพาะ ผู้นำศาสนามุสลิม และผู้นำชุมชนคริสเตียน ที่ยังเห็นว่า การยกเลิกกฎหมาย เกย์ เป็น เรื่องผิดธรรมเนียม

อิหม่าม มัสยิด ในเดลลี และใหญ่ที่สุดของประเทศ ลั่นวาจาว่า “ผิด อย่างสิ้นเชิงพวกเรารับกฎหมายแบบนี้ไม่ได้”

บาทหลวง โจเซฟ โฆษกสภาคาทอลิค แห่งอินเดีย ประกาศยืนยันว่า คำตัดสินของศาลฎีกา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนเรื่อง เกย์ ของศาสนจักรได้ และ ศาล ฯ ไม่อาจเปลี่ยนค่านิยมของสังคม เรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไปได้อย่างแน่นอน เรื่องเกย์ เป็นสิ่งต้องห้าม มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว คนรักร่วมเพศเป็นพวกโรคจิตวิปริต ทั้งนั้น

เมื่อปีที่ผ่านมา (2551) ประเทศอินเดียได้จัดงานเทศกาล วัน เกย์ ไพร์ด ขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้บรรดาเกย์ ได้ประกาศศักดิ์ศรีแห่งชาวเกย์ กันทั่วเมืองใหญ่ ๆ เช่น เดลลี และ บอมเบย์

เกย์ นักออกแบบ แฟชั่นห้องเสื้อชั้นนำ กล่าวว่า “วันนี้ รู้สึกภูมิใจมาก ที่ได้เป็นคน อินเดีย”
การรณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมาย เกย์ ครั้งนี้ ได้มีการสนับสนุนจากทั่วโลก รวมถึง องค์การสหประชาชาติ ที่เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง ยอมรับคนรักเพศเดียวกัน ในครั้งนี้ จะทำให้ ประเทศอินเดียประสบผลผลสำเร็จ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และ โรคเอดส์ ซึ่งขณะนี้ มีผู้ติดเชื้ออยู่ ประมาณ 2 ล้าน 5 แสนคน ทั่วประเทศความคิดเห็นที่  3

ได้ความรู้เยอะเลยครับ

คนเท่ครับ   (21 ตุลาคม 2552  เวลา 17:33:44)

ความคิดเห็นที่  2

ดีจังเลยค่ะ

นักเรียน   (21 ตุลาคม 2552  เวลา 17:32:56)

ความคิดเห็นที่  1

เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ประเทศอินเดียมีกฏหมายยกเลิกเพราะจะเป็นเพศไหน ก็ขอให้เป็นคนดีดูที่การกระทำดีกว่า

คนทำงานเรื่องเพศ   (31 กรกฎาคม 2552  เวลา 13:01:10)