Loading ...

 

 

ธรรมใจไดอารี่ ตอน กว่าจะรู้ตัวเป็น

 

           เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้ และสภาวะที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง

นับตั้งแต่ปีปลายปี 2549 จนถึง กุมภาพันธ์ 2552   ซึ่งผมได้รวบรวมบันทึกที่ผมได้เขียน

จากที่ต่างๆ มาไว้ รวมกัน และมีบางเรื่องที่บันทึกขึ้นมาใหม่ภายหลัง

ดังนั้น เรื่องราวอาจไม่ได้ต่อเนื่องกัน แต่สามารถอ่านตามเรื่องเป็นตอนๆ ไป

และเรื่องที่เกิด เป็นเรื่องราวที่เกิดกับผมเพียงคนเดียวเท่านั้น

อาจมีหลายอย่างที่ปฏิบัติผิด ถูก มาก น้อย ปะปน กันไป

และหากท่านใด ต้องการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ

สามารถติดต่อ ผมได้ ที่  kuumpaphan@hotmail.com

หรือ http://blogazine.prachatai.com/user/pantakumpa/ 

 

ขอให้มีความสุข และผ่อนคลายในการอ่านนะครับ