Loading ...
บทความ: หากผู้ใหญ่อยากเห็น "มุมบวก" ของเยาวชน ก็ขอเลิกทำโพล "ประจาน" เยาวชน
ข่าว: "โจ๋วอน" ผู้ใหญ่เลิกทำโพลประจานเยาวชน
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 287 KB / โหลด: 2,546)

เอกสาร word
(ขนาดไฟล์: 33.5 KB / โหลด: 2,985)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 287 KB / โหลด: 2,546)
เอกสาร word
(ขนาดไฟล์: 33.5 KB / โหลด: 2,985)


ความคิดเห็นที่  2

ถ้าอยากเห็นมุมดีๆ ของเยาวชนบ้าง   ก็รับฟัง  ให้คำปรึกษาครับ  สื่อสังวาลก็เป็นเกร็ดความรู้หนึ่ง