สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
กลุ่มเยาวชน “ตุ้มโฮมอีสาน”  หมายถึงอะไร  เป็นใคร  มาจากไหน ???
กลุ่มเยาวชน “ตุ้มโฮมอีสาน” หมายถึงอะไร เป็นใคร มาจากไหน ???
 
          ตุ้มโฮม หมายถึง การมารวมกัน
          ตุ้มโฮมอีสาน จึงหมายถึง เยาวชนคนอีสานที่มาจากหลากหลายพื้นที่ รวมตัว รวมพลัง ร่วมใจกันทำงานเรื่องเพศและเอดส์
          เยาวชนตุ้มโฮมอีสานเกิดจากการรวมตัวกันของโรงเรียนใน จ.อุบลราชธานี ๕ โรง คือ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร โรงเรียนสหธาตุศึกษา โรงเรียนช่องเม็กวิทยา โรงเรียนเวตวันวิทยา จาก จ.ศรีสะเกษ ๖ โรง คือ โรงเรียนไกรภักดีวิทยา โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม โรงเรียนดงรักวิทยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รวม ๑๑ โรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ และกลุ่มเยาวชนใน จ.อุบลฯ ๒ กลุ่ม คือ ฮักแพงแปงอุบล และกลุ่มเพื่อนวัยใส
 
เพลงยอดฮิตประจำกลุ่มตุ้มโฮมอีสาน
ไก่ย่างหมอลำ (ซ้ำ) ร้องเพลงโบว์รักสีดำ (ซ้ำ) เตี้ย ต่ำ ต่ำ เตี้ย ลง ต่ำ ต่ำ (ซ้ำ)
เด้อ นาง เด่อ (ซ้ำ ๒ รอบ) เด้อ เด้อ นาง เด๋อ
เอ้า เอ้า เอ้า เอ้า....


หนึ่งในเพลงค่ายที่จะมีการร้องทุกครั้งเมื่อมีการสันทนาการ จนแทบจะเป็นเพลงประจำค่ายก็ว่าได้
 
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชนตุ้มโฮมอีสาน” จ.อุบลราชธานี
๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๔๙
    ค่ายละครสร้างสรรค์เยาวชนกลุ่ม ตุ้มโฮมอีสาน จ.อุบลราชธานี นับเป็นค่ายเยาวชนแรกที่จัดขึ้นใน จ.อุบลฯ ที่อยู่ภายใต้โครงการก้าวย่างฯ วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลฯ มีเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมทั้งหมด ๓๖ คน โดยพี่เอ๋ พี่ตั้ม และพี่ฟาริดาจากกลุ่มบางเพลย์ พี่อ๊อบ พี่นก จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีทีม MT และอาจารย์แต่ละโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน จะสนุกสนานกันขนาดไหน มีกิจกรรมและภาพบรรยากาศภายในค่ายมาให้ดูกันจ้า
 
กิจกรรมวันแรก (๒๔ เม.ย.)
ช่วงเช้าของการเปิดค่าย ชุมฉ่ำด้วยสายฝนที่ตกกระหน่ำอย่างรุนแรง กว่าจะฝ่าสายฝนพร้อมเพรียงกันก็เก้าโมงกว่า
 • กิจกรรมแรกทุกคนต้องเขียนความคิดเห็นของตัวเองบนกระดานประสบการณ์ จากนั้นพี่ๆ บางเพลย์ชวนทำ
 • กิจกรรมให้รู้จักคุ้นเคยกันโดยการแนะนำชื่อตัวเองและชื่อเพื่อนใน “ถุงใบใหญ่” “ปรบมือเรียกชื่อ” และร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันไป ตามด้วย
 • สถานีสำรวจใจเพื่อกำหนดกติกาการเรียนรู้ร่วมกันในค่าย สำรวจความคาดหวัง ความกังวลใจของการมาค่าย
 • จากนั้นคุณกัลยา อันชื่น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายและเปิดค่ายละคร ต่อด้วย
 • กิจกรรมเรียนรู้จักตนเองโดยเริ่มจากกิจกรรม Body movement & voice เรียนรู้เนื้อตัวร่างกาย เสียง จิตใจ เริ่มจากการเดิน การออกเสียง
 
กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรม Five Sense เพื่อเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองผ่านฐานสัมผัส ๕ ฐาน ได้แก่ มองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส และสัมผัส กิจกรรมการใช้ร่างกายในการสื่อสารเรื่องราว
 
ช่วงค่ำ Show case ๑ แสดงละครโดยสื่อสารผ่านร่างกายและเสียงอื่นที่ไม่ใช่คำพูดในประเด็น “การเกิด, ความรัก และความตาย” ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอย่างนี้สิหญิง/ชาย
 
กิจกรรมวันที่สอง (๒๕ เมษายน) เรียนรู้ความสัมพันธ์
ช่วงเช้า ทบทวนสิ่งที่ได้จากกิจกรรมวันแรก แล้วเริ่มกิจกรรมการเดินทางของจินตนาการ กิจกรรมเครื่องจักร
 
ช่วงบ่าย กิจกรรม “ไม้วิเศษ” และ “สื่อความรู้สึก” หลังจากนั้นเยาวชนแต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อเรื่องที่จะทำการแสดงในช่วงค่ำ และแยกย้ายกันซ้อมละคร
 
ช่วงค่ำ Show case ๒ และ Comment ละคร
 
กิจกรรมวันสุดท้าย (๒๖ เมษายน) เรียนรู้การสื่อสารเรื่องเพศผ่านละคร
ช่วงเช้า ชวนสรุปกิจกรรมวันวานเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรมละคร เยาวชนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปซ้อมละครเพื่อพัฒนาละครต่อจากละครช่วงกลางคืนที่ผ่านมา และนำมา Show case ๓ และ Comment ละคร
 
ช่วงบ่าย น้องรวมกลุ่มโรงเรียนของตนเองเพื่อทำละครเรื่องเพศจากประเด็นที่เรียนรู้ในค่ายตั้งแต่วันแรก มีเวลาให้แสดงกลุ่มละ ๓ นาที โฮโห! ..พระเจ้าจอร์จ ทำได้ไงเนี่ย ? ประเด็นที่น้องๆ นำเสนอผ่านกระบวนการละครล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัว และน่าสนใจทั้งนั้น อย่างเช่น ประเด็นเรื่องความรักกับการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ, ความห่วงใยของเพื่อนที่มีต่อเพื่อน, การแก้ปัญหาโดยการปรึกษาผู้ใหญ่, การปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ และการป้องกันเป็นเรื่องทั้งชาย-หญิง
 
ก่อนกลับบ้าน น้องๆ เลือกคณะทำงานกลุ่มตุ้มโฮมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทีมทำงานส่วนเยาวชนดังนี้
 
คณะทำงาน “กลุ่มตุ้มโฮมอีสาน” จังหวัดอุบลราชธานี
ประธาน นายปรีชา นนทะแก้ว (ปาร์ตี้)
รองประธาน ๑. นายชุนันทร์ วามะขัน (หนุ่ย)
  ๒. นางสาวสุพัตรา อาจวิชัย (ปาน)
เลขานุการ ๑. นางสาวกฤษณา สมตา (เอ็ม)
  ๒. นายปริวัตร สีหา (โบท)
ปฏิคมและประชาสัมพันธ์ ๑. นายอุดร รอบคอบ (เล็ก)
  ๒. นายถาวร ใสแสง (เอก)
  ๓. นายสมรภูมิ ลำภา (บี)
 
ภาพบรรยากาศในค่าย
ค่ายละคร “กลุ่มเยาวชนตุ้มโฮมอีสาน” จ.ศรีสะเกษ
วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙
    ค่ายละครสร้างสรรค์เยาวชนกลุ่ม ตุ้มโฮมอีสาน จ.ศรีสะเกษ จัดขึ้นที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๒ พ.ค. ๔๙ มีเยาวชนแกนนำเข้าร่วมทั้งหมด ๓๕ คน
 
กิจกรรมวันแรก (๓๐ เมษายน)
ช่วงเช้า เปิดค่ายด้วยกิจกรรมให้น้องๆ เขียนแสดงความคิดเห็นของตัวเองบนกระดานประสบการณ์ จากนั้นพี่ๆ บางเพลย์สร้างความรู้จักคุ้นเคยกันโดยให้แต่ละคนแนะนำชื่อตัวเอง ชื่อเพื่อนในกลุ่ม ตามด้วย
 • สถานีสำรวจใจเพื่อกำหนดกติกาการเรียนรู้ในค่าย สำรวจความคาดหวัง ความกังวลใจของการเข้าร่วมค่าย
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่ายโดย พี่อ๊อบ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี ต่อด้วย
 • กิจกรรมการเคลื่อนไหวและการใช้เสียงสำหรับนักแสดง
 
กิจกรรมช่วงบ่าย
 • กิจกรรม Five Sense ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ผ่านฐานกิจกรรม ๓ ฐาน คือ ฐานแรก การมองเห็นและสัมผัส, ฐานที่ ๒ การได้ยิน และฐานที่ 3 ได้กลิ่นและลิ้มรส
 • หลังจากกิจกรรมประสาทสัมผัสแล้วทีมดำเนินการให้หัวข้อแต่ละกลุ่มไปทำละครในช่วงค่ำ มี ๓ หัวข้อด้วยกัน คือ ๑. ความวุ่นวาย ๒. การปฏิวัติ ๓. ความสัมพันธ์ และแยกย้ายกันซ้อมละคร
 
ช่วงค่ำ Show case ๑ แสดงละครตามหัวข้อที่ได้ ทุกคนร่วมเสนอแนะ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมเหตุการณ์สำคัญ
 
กิจกรรมวันที่สอง (๑ พฤษภาคม)
ช่วงเช้า สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมวันแรกโดยเยาวชนแต่ละกลุ่ม
 • เริ่มกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย
 • ช่วงที่ ๒ การสร้างเสียง
 • กิจกรรมเครื่องจักร
 • กิจกรรมการเดินทางของจินตนาการ
 
ช่วงบ่าย กิจกรรม “ไม้วิเศษ” และ “สื่อความรู้สึก” การฝึกซ้อมการแสดงแบบด้นสด ซ้อมละครและเทคนิคการเล่าเรื่อง
 
ช่วงค่ำ case ๒ พร้อมเสนอแนะละคร ปิดท้ายด้วยกิจกรรมอย่างนี้สิหญิงชาย
 
กิจกรรมวันที่สุดท้าย (๒ พฤษภาคม)
ช่วงเช้า สรุปกิจกรรมวันวานเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรม QQR เยาวชนแต่ละกลุ่มแยกย้ายกันไปซ้อมละครตามกลุ่มโรงเรียน
 
ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมแสดงละครตามกลุ่มโรงเรียน พร้อมเสนอแนะต่อละครแต่ละเรื่องที่แสดง เช่นเดียวกับค่ายละครตุ้มโฮมอีสาน จ.อุบลฯ ก่อนกลับบ้าน น้องๆ กลุ่มตุ้มโฮมอีสาน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกันเลือกคณะทำงานเพื่อเป็นตัวแทน ดังนี้
 
คณะทำงาน “กลุ่มตุ้มโฮมอีสาน” จังหวัดศรีสะเกษ
ประธาน นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า (ตุ้ย)
รองประธาน ๑. นายอภิวัฒน์ นามบันเทิง (แป๋ม)
  ๒. นางสาวสุจิตรา สาขา(ปุ๋ย)
เลขานุการ ๑. นางสาวชมพูนุท โพธิ์ขาว (นุท)
  ๒. นายธีรยุทธ์ วิรุณพันธ์ (ปุ๊)
เหรัญญิก นางสาวจิราพร ธุรี (กบ)
ปฏิคมและประชาสัมพันธ์ ๑. นางสาวยุวธิดา บุญมา(ดา)
  ๒. ด.ญ.ฑิฆัมพร จีบสุวรรณ (น้อง)
 
ภาพบรรยากาศในค่าย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
10 ปีแล้วสิครับ เครือข่ายตุ้มโอมอีสาน อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ ป่านนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างน้อ
เด็กอุบล...คนไขปัญหา
(26 พฤษภาคม 2559  เวลา 11:53:05)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*