สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
การจัดอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมเรื่องเพศ/เอดส์ แก่แกนนำเยาวชน “หมากเล็บแมว” อุดรธานี
การจัดอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมเรื่องเพศ/เอดส์ แก่แกนนำเยาวชน “หมากเล็บแมว” อุดรธานี วันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
         การจัดอบรมทักษะการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมเรื่องเพศ/เอดส์ แก่แกนนำเยาวชน “หมากเล็บแมว” อุดรธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำเยาวชนรุ่น ๑ นำโดย อ้น ปลา ออฟ นิว เยาว์ และ ตุ๊กตา และแกนนำเยาวชนรุ่น ๒ จาก ๗ วิทยาลัย จำนวน ๒๖ คน ครูพี่เลี้ยง ๒ คน (อ.ศรีวรรณ, อ.สุวิทย์) ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ๔ คน (พี่น้อย จากสสจ.จังหวัด ๑ คน , กลุ่มเยาวชน MSM อีกก้าวของชีวิต จำนวน ๓ คน) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ๑ คน (จ๋า) MT ในพื้นที่ร่วมเป็นวิทยากร ๓ คน นำโดย อ.น้อย อ.โอ๊ด อ.นก และองค์การแพธนำโดย อ้อ และต๋อง มีรายละเอียดกิจกรรมและภาพบรรยากาศมาให้ดู..ไปดูกันเล๊ย...
กิจกรรมวันแรก ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙
          ช่วงเช้า น้องๆ เครือข่าย V-Teen หมากเล็บแมว จาก ๗ วิทยาลัย เริ่มทยอยเดินทางมาถึงสถานที่อบรมคือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี กว่าจะรวมตัวและเริ่มกิจกรรมได้ก็เก้าโมงกว่าๆ พร้อมเพรียงกันแล้วก็เริ่มเปิดการอบรมโดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ตามด้วยการแนะนำตัวเองให้น่าสนใจ แบ่งกลุ่มย่อย “วาดภาพคุณลักษณะวิทยากรที่อยากเป็น”
 
          กิจกรรมสถานี “เข้าใจ เข้าถึง” ๖ สถานี (เพื่อทบทวนและวิเคราะห์เป้าหมายในการเป็นวิทยากรขยายความรู้สู่เพื่อน และสะท้อนวิธีคิด มุมมองต่อ “ความเป็นวัยรุ่น” ของวิทยากรน้อย) กิจกรรมส่องตน (วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งในเรื่องข้อมูล/เนื้อหา ทักษะ และสิ่งที่อยากเพิ่มเติม) กิจกรรมแม่น มั่น มันส์ (ฝึกการเรียบเรียงความคิด การนำเสนอ หัดฟัง จับประเด็น และฝึกการสะท้อนอย่างสร้างสรรค์) กิจกรรมหาหัวใจให้เจอ (ฝึกการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)
๒๔ กันยายน ๒๕๔๙
          ช่วงเช้า ชวนน้องแกนนำเยาวชนสะท้อนการเรียนรู้วันแรก หลังจากนั้นวันนี้ทั้งวันเป็นการนำเสนอ การวางแผนการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หากมีเวลา ๑ ชม./ ๓ ชม./ ๒ วัน และเป็นการทดลองเป็น “วิทยากร” สาธิตกิจกรรมและการ Feedback จากเพื่อน/ทีม ซึ่งกิจกรรมที่ทำการสาธิตฝึกเป็นวิทยากรได้แก่
สาธิตกิจกรรมแลกน้ำ – ดำเนินการโดยแกนนำเยาวชนจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
สาธิตกิจกรรมระดับความเสี่ยง – ดำเนินการโดยแกนนำเยาวชนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สาธิตกิจกรรมต้นกับอ้อ – ดำเนินการโดยแกนนำเยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และ วิทยาลัยเทคนิค
สาธิตกิจกรรมพรายกระซิบ – ดำเนินการโดยแกนนำเยาวชนจากการอาชีพหนองหาน
สาธิตกิจกรรมทัศนคติต่อถุงยาง – ดำเนินการโดยแกนนำเยาวชน MSM (กลุ่มอีกก้าวของชีวิต)
๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ (วันสุดท้ายของค่ายฯ)
          ช่วงเช้า สาธิตฝึกเป็นวิทยากรกิจกรรมที่ ต่อ โดยสาธิตกิจกรรมชวนคุยเรื่องถุงยาง – ดำเนินการโดยแกนนำเยาชนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เมื่อสาธิตกิจกรรมเสร็จวิทยากรชวนสะท้อนการเรียนรู้วันที่สอง ต่อด้วยกิจกรรมฝึกทักษะการตั้งคำถาม เชื่อมโยง และสรุป (โดยการแบ่งกลุ่มย่อย) ๓ กิจกรรม ได้แก่
          ก. ชมหนังม่านรูด ๑ เรื่อง ดูพร้อมกัน แล้วคิดคำถาม ๕ คำถามในการชวนคุย
          ข. เลือกข่าว/บทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วคิดคำถาม ๕ คำถามในการชวนคุย
          ค. กรณีศึกษา ๕ สถานการณ์ นำเสนอและแลกเปลี่ยน
          กิจกรรมสุดท้ายเป็นการสรุปการอบรม และประเมินผล จากนั้นก็ถึงเวลาแยกย้ายกันกลับบ้านไปพร้อมๆ กับสายฝน....
ภาพบรรยากาศในค่าย
 
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
ไปเข้าค่ายให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด อย่างน้อยก็รู้หล่ะใส่ถุงยางอย่่างไรเร็วด้วยปลอดภัยด้วย(ได้แค่นี้ก็อยากคุย)
สงค์เด็กน้อยรุ่น2
(20 ตุลาคม 2553  เวลา 13:27:57)
ความคิดเห็นที่ 2
ไม่หรอก การจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีนั้น  เป็นเรื่องของแต่ละคน  แต่ถ้ามีต้องมีอย่างปลอดภัย
เห็ดขอนขาว
(10 เมษายน 2553  เวลา 13:53:51)
ความคิดเห็นที่ 1
กิจกรรมก็ดี แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเทานั้นเอง คิดไปอีกทางก็เป็นการสนับสนุนให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก ว่ามั้ย
ไข่หวาน
(10 พฤศจิกายน 2549  เวลา 19:39:17)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*