ฅ.ฅนก้าวย่าง : คนทำงานและคนรอบข้างโครงการ

คณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เราเลือกคณะทำงานจากคนที่ทำงานด้วยกันมาแล้วเพื่อให้เข้าใจในภารกิจดี และมีเวลาในการมาคิดงานร่วมกันจากประสบการณ์เดิม โดยความพยายามที่จะทำให้สำเร็จคือ การชักชวนให้หน่วยงานพื้นที่รับหน้าที่เชื่อมประสานงานด้านนี้ ซึ่งก็มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่มีความสนใจ ส่วนในฝ่ายภาคการศึกษา ปัญหาใหญ่คือการประสานงานข้ามหน่วยงานที่อาจจะทำได้ไม่สะดวกนัก และพื้นที่ในการดูแลก็มีกว้างมาก  คงต้องใช้เวลาในการทำงานร่วมกันไปอีกสักพักเพื่อดูความลงตัวของหน่วยงาน

          สิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้เห็นในปีนี้คือ การติดตามการสอนในโรงเรียนเดิมให้มีคุณภาพ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบเพศวิถีศึกษาให้ได้ ๘ แห่ง หนึ่งในนั้นจะเป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวะ ดังนั้นในปีนี้ยังไม่มีการขยายโรงเรียนใหม่ๆ 

          ขณะเดียวกัน เราก็พยายามจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลงานจากการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของภาคีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหว่างสถานศึกษา โดยหวังว่าการจัดเวทีนำเสนองานเหล่านี้ จะช่วยจุดประกายให้โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในระบบสถานศึกษา 

          นอกจากนั้น คณะทำงานของเรายังทำงานเชื่อมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ซึ่งทำงานด้านสุขภาวะทางเพศที่เชื่อมระหว่างภาคสาธารณสุขกับภาคการศึกษาในบางอำเภอ เพื่อทำให้เกิดต้นแบบของระบบพัฒนาสุขภาวะทางเพศ และหวังว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างของการทำงานพัฒนาเยาวชนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นสำหรับหน่วยงานท้องถิ่น
 

ผู้ประสานงานหลัก

          นายณัฐพล กฎชาญเจริญ  (เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์)
 

รายชื่อคณะทำงาน

          ๑)  วีระ  อุสาหะ  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต ๓๔ )
          ๒)  อารีย์ จารุภูมิ (โครงการท้องไม่พร้อม (สสส.) )

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 15
นางกมลชนก  ศรีภักดี  (นักวิชาการศึกษา สพป.)ขอแก้ไข  จาก สพป.  เป็น  สพม.5  ค่ะ
จันทนา  บรรณทอง
(6 สิงหาคม 2557  เวลา 11:56:58)
ความคิดเห็นที่ 13
 คณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พิมพ์ผิดเป็นของจังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเปลี่ยนด้วยนะคะ
รายชื่อคณะทำงาน พิมพ์นามสกุลผิด  1  ท่าน คือ ลำดับที่  7  นายสมศักดิ์  พิทักษ์ ไม่ใช่พิพัฒน์
ขอบคุณค่ะ
นางนิรมล  สุวรรณมูล
(6 สิงหาคม 2555  เวลา 00:31:47)
ความคิดเห็นที่ 12
อ่านเนื้อความของสมุทรสงครามกับสมุทรสาคร  คิดว่าสลับจังหวัดกันค่ะ
ซี่ ACCESS (รับผิดชอบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
(13 กรกฎาคม 2555  เวลา 12:34:59)
ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันอัพเดต รายชื่อ คณะทำงานเพศวิถีศึกษา เพื่อให้ได้ความถูกต้องและชัดเจน ถ้ามีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม ปรับเปลียนอะไร สามารถโพสบอกได้ เพื่อจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
ทีมแอดมิน
(10 กรกฎาคม 2555  เวลา 14:07:24)
ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ติดตามและช่วยให้ข้อมูล update ค่ะ
แมว
(30 มิถุนายน 2555  เวลา 14:06:47)
ความคิดเห็นที่ 9
จ.ขอนแก่น เปลี่ยนจากคมสันต์ เป็น นส.เอ็มวิกา แสงชาติ ผู้ประสานงานโครงการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
มานะ ลอศิริกุล
(18 มิถุนายน 2555  เวลา 18:21:47)
ความคิดเห็นที่ 8
แก้ไขรายชื่อสกุล คณะทำงานจังหวัดเลย ดังนี้ค่ะ  
   ๑. นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม  (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ)
   ๖. นางหนูพิศ ถินแดง  (เจ้าพนักงานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย)
   ๗.  นางจุรีรัตน์  ประมวลลัญฉกร   แก้เป็น  นางจุรีรัตน์  ประวาลลัญฉกร ค่ะ
   ๑๐.  นายชาติชาย พิมพ์ศรี  (ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม)
                                                                                ขอบคุณค่ะ
จันทร์พิมพ์  สุขเสริม
(18 มิถุนายน 2555  เวลา 16:00:23)
ความคิดเห็นที่ 7
 ทำไมจังหวัดอุบลมีคณะทำงานน้อยจัง  คัดเลือกอย่างไร  เป็นโครงการที่ดีมาก
อรุณ บุญเจือ
(16 มิถุนายน 2555  เวลา 07:50:47)
ความคิดเห็นที่ 6
กรุณาปรับรายชื่อคณะทำงาน  เนื่องจากมีการโยกย้าย ดังนี้
   ๑. คุณจรัสโฉม  ชมภูยิ่ง  (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕)  ย้ายไปรับราชการ สพป.ลำพูน เขต ๑
   ๒. นางสาวชิชญาสุ์  คุณาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
   ๓. นางฉัตรชฎา  จำนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
วิวัฒน์  แก้วเสมอตา
(15 มิถุนายน 2555  เวลา 10:35:39)
ความคิดเห็นที่ 5
กรุณาแก้ไขชื่อด้วยครับ  เป็นวิวัฒน์  แก้วเสมอตา  มี "น์" ด้วยครับ
วิวัฒน์  แก้วเสมอตา
(15 มิถุนายน 2555  เวลา 10:30:54)
ความคิดเห็นที่ 4
ในความคิดเห็นที่๓  เป็นการเพิ่มข้อมูล จ.อุดรธานี นะคะ
จิระดา  ทองไทย
(5 มิถุนายน 2555  เวลา 17:17:08)
ความคิดเห็นที่ 3
เพิ่มเติม ชื่อคณะทำงาน อีก๑ ท่าน ค่ะ
คุณพรภัทรา  จำเริญ  รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

และ ทีมวิชาการ ๒ ท่าน ค่ะ
๑. นายสอนประจันทร์  เสียงเย็น  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๒. นางสาวมัทนียา  กายแก้ว อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

^^ ดากานดา ^^
จิระดา  ทองไทย
(5 มิถุนายน 2555  เวลา 17:12:40)
ความคิดเห็นที่ 2
เป็นเรื่องที่ดีค่ะ ที่ได้อัพเดท รายชื่อ ของคณะทำงานให้ทราบกัน ในโอกาสหน้า อาจจำภาพ คณะทำงาน ภาพ กิจกรรม มานำเสนอ  และ อยากจะให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประจำปี โดยอาจจัดในรายภาค หรือระดับประเทศ ก็ดีค่ะ
ผศ.ดร.อัจฉรา  จินวงษ์
(2 มิถุนายน 2555  เวลา 15:55:18)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*