สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
การประชุมวิชาการ “เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคเหนือ
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
        ครูที่ถูกกล่าวถึงก็มีอยู่ในระบบการศึกษาไทยนะ แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับและการขยายผลในแวดวงการศึกษาเท่าที่ควร สังคมยังมองแต่ครูที่สอนให้เด็กเป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ครูที่ช่วยหลือและสามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กเหล่านี้ยังปิดทองหลังพระอยู่
ครูจู้
(2 กันยายน 2556  เวลา 20:02:01)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*