วัยรุ่น วัฒนธรรม pop และเพศสภาวะ
อ. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์์
วันศุกร์ีที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 

     ทำไมต้องการเมือง? การเมืองในวันนี้คืออะไร? การเมืองไม่ใช่การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าด้วยองค์กรที่มีอำนาจ แต่เป็นเรื่องของ การกำหนดว่าอะไรมีคุณค่า และ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ

      ความหลากหลายของอำนาจ:
     (การสั่งการ ความชอบธรรม การกำหนดนโยบาย ความถูกต้อง)
การตัดสินใจ
การไม่ตัดสินใจ = การตัดสินใจอย่างหนึ่ง
การครอบงำ - ไม่ให้เป็นประเด็น
และ การผลิตตัวเอง เกิดและทำงานกับตัวเรา หาผู้มีอำนาจไม่ได้ (เรื่องเพศ เรื่องความสะอาด bio-power)
     สาธารณะ? ประชาชน ประชานิยม

 
การเมืองของเด็ก:

     สถานะทางการเมืองของเด็ก
     พฤติกรรมการเมืองหรือการความหมายของเด็ก (จากพฤติกรรมนิยม สู่การเข้าใจการให้ความหมาย และการเข้าใจกระบวนการต่อสู้ต่อรองของพวกเขา

 
วัยรุ่น: "ตัวเป็นๆ"
     วัยรุ่นคืออะไร
     เครืองชี้วัดวัยรุ่นคืออะไร สังคมกำหนด สังคมกำหนดอย่างไร?
     พ่อแม่เคยเป็นเด็กหรือวัยรุ่นไหม
     กฏหมาย หรือ ระบบทุนนิยม
     สังคมบริโภค การทำให้ทุกคนเป็นผู้บริโภค
     ความคาดหวังต่อวัยรุ่น การสร้างและเสพวัยรุ่น
 
วัฒนธรรมป๊อป
     วัฒนธรรมในมุมของรัฐ
     วัฒนธรรมย่อย ความเบี่ยงเบน และ ความเป็นชายขอบ ๑ (การไม่สามารถกลืนตัวเองเข้าไปได้กับวัฒนธรรมหลัก) และ ๒ (การถูกกระทำจากสังคม หรือ ถูกผลักออก หรือ ถูกเอาเปรียบโดยโครงสร้างทางสังคม)
     วัฒนธรรมในมุมของความเป็น popular: วัฒนธรรมในฐานะการประกาศ/แสดงออกซึ่งตัวตน หมายถึงการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ (idenity) idenity
 
เพศสภาวะ
     สังคมชายเป็นใหญ่คืออะไร? ไม่ใช่แค่ผู้ชายกดขี่ผู้หญิง แต่ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองว่าด้อยจึงเลือกไปเสพผู้หญิง

      เพศสภาวะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางอำนาจ
 
วัยรุ่น วัฒนธรรมป๊อบ และเพศสภาวะ
     ทำไมเราถึงวุ่นวายกับเรื่องเพศในหมู่วัยรุ่น: เซ็กในวัยเรียน โรงเรียนหรือวัยรุ่นที่เป็นปัญหา? ทำไมต้องมีโรงเรียนถึง ๑๒+๔ ปี
     วัยรุ่นคาดหวังอะไรกับเรื่องเพศ
     สังคมเสพวัยรุ่นและก็ต้องการแก้วัยรุ่น
     การสร้างอำนาจให้เด็ก มิตรภาพและความรัก
     ความสัมพันธ์ทางเพศ สู่ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ