คลิปวิดีโอ
Sex Ad!!! ตัวแรกของโลก นำแสดงโดยดินสอ และกบเหลาดินสอ
(คลิก: 4,053 / ความคิดเห็น: 0)
 
“แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
(คลิก: 4,066 / ความคิดเห็น: 0)
 
path2health foundation - grand opening
Thank you party for Teenpath Supporters & Welcome P2H
(คลิก: 3,804 / ความคิดเห็น: 0)
สื่อโป๊ โจทย์หรือจำเลยของการเรียนรู้เรื่องเพศ
โดย : อาจารย์พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คลิก: 2,959 / ความคิดเห็น: 0)
 
[Teacher Voice] เพ็ญศิริ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานหลักจังหวัดอุดรธานี
(คลิก: 2,427 / ความคิดเห็น: 0)
 
[Teacher Voice ] ไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้
(คลิก: 2,431 / ความคิดเห็น: 0)
Gift of a Friend - ฉันเข้าใจเธอ
(คลิก: 2,649 / ความคิดเห็น: 0)
 
#1663 ไม่อยากให้แฟนท้อง จะป้องกันยังไงครับ
(คลิก: 3,371 / ความคิดเห็น: 1)
 
คลอด เกิดแน่ถ้าแน่จริง ปี 2
ผลงานภาพยนต์โดย นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
(คลิก: 3,088 / ความคิดเห็น: 0)
 
หลักสูตร
แนวทางการนิเทศการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน
Teenpath_21531
(ขนาดไฟล์: 2.7 MB / โหลด: 1,021)
ชุดกิจกรรม การไม่รังแกกัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 25.4 MB / โหลด: 3,766)
แผนการเรียนรู้ เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.6 MB / โหลด: 7,125)
 
 
หนังสือ
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 2.6 MB / โหลด: 1,089)
100 คำถามเรื่องเพศล้วนๆ
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 833.1 KB / โหลด: 1,378)
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ชาย-หญิง
ดาวน์โหลดกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ชาย)
(ขนาดไฟล์: 172.3 KB / โหลด: 1,938)
ดาวน์โหลดกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (หญิง)
(ขนาดไฟล์: 161.4 KB / โหลด: 1,506)
 
หนังสั้น
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Afraid of What?
(คลิก: 36,473 / ความคิดเห็น: 116)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Family
(คลิก: 15,847 / ความคิดเห็น: 4)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Girl
(คลิก: 16,859 / ความคิดเห็น: 6)
 
 
โปสเตอร์
โปสเตอร์ชุด  “คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย”
(คลิก: 5,250 / ความคิดเห็น: 0)
โพลสำรวจประสบการณ์และะการตรวจสอบกระบวนการทำงาน
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาภายในสถานศึกษา
(คลิก: 4,981 / ความคิดเห็น: 0)
เส้นทางกว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ถอดบทเรียน 14 โรงเรียนให้เห็นพัฒาการของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา
(คลิก: 3,029 / ความคิดเห็น: 0)
 
เกมเพศศึกษา
00011
เกมเศรษฐี 1663
(คลิก: 5,553 / ความคิดเห็น: 1)
Love @ 1st click
(คลิก: 15,494 / ความคิดเห็น: 0)
เกมขุมทรัพย์ ต้นทุนชีวิต
(คลิก: 9,673 / ความคิดเห็น: 0)
 
 
ธรรมใจไดอารี่
เกี่ยวกับ “ธรรมใจไดอารี่”
(คลิก: 3,414 / ความคิดเห็น: 4)
คำแนะนำก่อนอ่านบันทึก
(คลิก: 3,724 / ความคิดเห็น: 0)
ก่อนจะเป็นบันทึก
(คลิก: 3,392 / ความคิดเห็น: 0)
 
S-exchange
ฉบับที่ 26 ตุลาคม - ธันวาคม 2551
๕ ปี... เยาวชนก้าวย่างฯ เปลี่ยนไปเพราะการเรียนรู้ที่ 'สร้างได้'
(คลิก: 4,963 / ความคิดเห็น: 1)
ฉบับที่ 25 กรกฎาคม - กันยายน 2551
ผู้ใหญ่ที่สนใจทำงานด้าน 'พัฒนา' เยาวชน... 'รักเด็ก' อย่างเดียวคงไม่พอ
(คลิก: 4,887 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 24 เมษายน - มิถุนายน 2551
ปะ ฉะ ดะ ตบ ต่อย คลิป... ความรุนแรงที่ 'มองไม่เห็น'
(คลิก: 4,961 / ความคิดเห็น: 0)
 
 
สื่อสังวาส
ฉบับที่ 96 - 16 ธันวาคม 2551
บทความ: จะรู้ได้ยังไงว่า นักเรียนเรียนรู้หรือยัง?
ข่าว: “สื่อสังวาส” เปลี่ยนโฉมเป็น  www.teenpath.net เริ่มออนไลน์ ๑ มกราคม นี้
(คลิก: 5,493 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 95 - 1 ธันวาคม 2551
บทความ: น่าจะดีหาก “พวกเขา” ได้เรียนเพศศึกษา
ข่าว: เตรียมออก พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมของคนทุกเพศ
(คลิก: 4,724 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 94 - 11 พฤศจิกายน 2551
บทความ: หากผู้ใหญ่อยากเห็น "มุมบวก" ของเยาวชน ก็ขอเลิกทำโพล "ประจาน" เยาวชน
ข่าว: "โจ๋วอน" ผู้ใหญ่เลิกทำโพลประจานเยาวชน
(คลิก: 4,944 / ความคิดเห็น: 1)