คลิปวิดีโอ
Sex Ad!!! ตัวแรกของโลก นำแสดงโดยดินสอ และกบเหลาดินสอ
(คลิก: 3,487 / ความคิดเห็น: 0)
 
“แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS
(คลิก: 3,629 / ความคิดเห็น: 0)
 
path2health foundation - grand opening
Thank you party for Teenpath Supporters & Welcome P2H
(คลิก: 3,412 / ความคิดเห็น: 0)
สื่อโป๊ โจทย์หรือจำเลยของการเรียนรู้เรื่องเพศ
โดย : อาจารย์พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คลิก: 2,530 / ความคิดเห็น: 0)
 
[Teacher Voice] เพ็ญศิริ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานหลักจังหวัดอุดรธานี
(คลิก: 2,014 / ความคิดเห็น: 0)
 
[Teacher Voice ] ไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาได้
(คลิก: 2,086 / ความคิดเห็น: 0)
Gift of a Friend - ฉันเข้าใจเธอ
(คลิก: 2,176 / ความคิดเห็น: 0)
 
#1663 ไม่อยากให้แฟนท้อง จะป้องกันยังไงครับ
(คลิก: 2,823 / ความคิดเห็น: 1)
 
คลอด เกิดแน่ถ้าแน่จริง ปี 2
ผลงานภาพยนต์โดย นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
(คลิก: 2,687 / ความคิดเห็น: 0)
 
หลักสูตร
ชุดกิจกรรม การไม่รังแกกัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 25.4 MB / โหลด: 2,138)
แผนการเรียนรู้ เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.6 MB / โหลด: 3,866)
แผนการเรียนรู้ เพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.4 MB / โหลด: 2,234)
 
 
หนังสือ
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 2.6 MB / โหลด: 662)
100 คำถามเรื่องเพศล้วนๆ
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 833.1 KB / โหลด: 903)
กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ชาย-หญิง
ดาวน์โหลดกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (ชาย)
(ขนาดไฟล์: 172.3 KB / โหลด: 1,002)
ดาวน์โหลดกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (หญิง)
(ขนาดไฟล์: 161.4 KB / โหลด: 804)
 
หนังสั้น
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Afraid of What?
(คลิก: 34,606 / ความคิดเห็น: 116)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Family
(คลิก: 14,161 / ความคิดเห็น: 4)
หนังการ์ตูนบราซิล ตอน Once Upon a Girl
(คลิก: 14,953 / ความคิดเห็น: 6)
 
 
โปสเตอร์
โปสเตอร์ชุด  “คุยเปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย”
(คลิก: 3,960 / ความคิดเห็น: 0)
โพลสำรวจประสบการณ์และะการตรวจสอบกระบวนการทำงาน
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาภายในสถานศึกษา
(คลิก: 4,028 / ความคิดเห็น: 0)
เส้นทางกว่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ถอดบทเรียน 14 โรงเรียนให้เห็นพัฒาการของการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษา
(คลิก: 2,427 / ความคิดเห็น: 0)
 
เกมเพศศึกษา
00011
เกมเศรษฐี 1663
(คลิก: 4,570 / ความคิดเห็น: 1)
Love @ 1st click
(คลิก: 14,776 / ความคิดเห็น: 0)
เกมขุมทรัพย์ ต้นทุนชีวิต
(คลิก: 9,122 / ความคิดเห็น: 0)
 
 
ธรรมใจไดอารี่
เกี่ยวกับ “ธรรมใจไดอารี่”
(คลิก: 3,068 / ความคิดเห็น: 4)
คำแนะนำก่อนอ่านบันทึก
(คลิก: 3,148 / ความคิดเห็น: 0)
ก่อนจะเป็นบันทึก
(คลิก: 2,987 / ความคิดเห็น: 0)
 
S-exchange
ฉบับที่ 26 ตุลาคม - ธันวาคม 2551
๕ ปี... เยาวชนก้าวย่างฯ เปลี่ยนไปเพราะการเรียนรู้ที่ 'สร้างได้'
(คลิก: 4,459 / ความคิดเห็น: 1)
ฉบับที่ 25 กรกฎาคม - กันยายน 2551
ผู้ใหญ่ที่สนใจทำงานด้าน 'พัฒนา' เยาวชน... 'รักเด็ก' อย่างเดียวคงไม่พอ
(คลิก: 4,422 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 24 เมษายน - มิถุนายน 2551
ปะ ฉะ ดะ ตบ ต่อย คลิป... ความรุนแรงที่ 'มองไม่เห็น'
(คลิก: 4,549 / ความคิดเห็น: 0)
 
 
สื่อสังวาส
ฉบับที่ 96 - 16 ธันวาคม 2551
บทความ: จะรู้ได้ยังไงว่า นักเรียนเรียนรู้หรือยัง?
ข่าว: “สื่อสังวาส” เปลี่ยนโฉมเป็น  www.teenpath.net เริ่มออนไลน์ ๑ มกราคม นี้
(คลิก: 4,937 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 95 - 1 ธันวาคม 2551
บทความ: น่าจะดีหาก “พวกเขา” ได้เรียนเพศศึกษา
ข่าว: เตรียมออก พ.ร.บ.ส่งเสริมความเท่าเทียมของคนทุกเพศ
(คลิก: 4,204 / ความคิดเห็น: 0)
ฉบับที่ 94 - 11 พฤศจิกายน 2551
บทความ: หากผู้ใหญ่อยากเห็น "มุมบวก" ของเยาวชน ก็ขอเลิกทำโพล "ประจาน" เยาวชน
ข่าว: "โจ๋วอน" ผู้ใหญ่เลิกทำโพลประจานเยาวชน
(คลิก: 4,428 / ความคิดเห็น: 1)