ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
ที่อยู่: เลขที่ 99     ตำบล  สหธาตุ
           อำเภอ  เขื่องใน    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34150
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
โทรสาร: 0-4584-6091
เว็บไซต์: -