ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
ที่อยู่:     ตำบล  ช่องเม็ก
           อำเภอ  สิรินธร    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34350
โทรศัพท์: 0-4531-8594
โทรสาร: 0-4544-8594
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/chongmek