ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่อยู่:    ถนน แจ้งสนิท     ตำบล  ในเมือง
           อำเภอ  เมือง    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4531-2550-4 ต่อ 601
โทรสาร: 0-4528-1046
เว็บไซต์: http://www.prasri.go.th/web2007/