ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ที่อยู่:    ถนน สถลมาร์ค     ตำบล  เมืองเดช
           อำเภอ  เดชอุดม    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34160
โทรศัพท์: 0-4536-2527
โทรสาร: 0-4636-2527
เว็บไซต์: http://www.ubn5.obec.go.th/index3.php