ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 6    ถนน เดชอุดม-นาจะหลวย     ตำบล  กลาง
           อำเภอ  เดชอุดม    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34160
โทรศัพท์: 0-4537-0217
โทรสาร: -
เว็บไซต์: -