ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ที่อยู่: เลขที่ 79 หมู่ 14    ถนน สถิตย์นิมานกาล     ตำบล  โพธิ์ไทร
           อำเภอ  พิบูลมังสาหาร    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์: 0-4544-1617, 0-4544-1618
โทรสาร: 0-4544-1188, 0-4544-1261
เว็บไซต์: http://www.ubn3.obec.go.th/