ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่อยู่:    ถนน สุรศักดิ์     ตำบล  ในเมือง
           อำเภอ  เมือง    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4524-2321, 0-4525-5178, 0-4524-2323 ต่อ 114
โทรสาร: 0-4524-2320
เว็บไซต์: http://www.ubn1.obec.go.th/