ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่อยู่: เลขที่ 415    ถนน ชยางกูร     ตำบล  ในเมือง
           อำเภอ  เมือง    จังหวัด อุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์: 0-4531-1511
โทรสาร: 0-4531-3479
เว็บไซต์: http://nenfe.nfe.go.th/