ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 889 แห่ง
คิดเป็น 0%
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 0 แห่ง
คิดเป็น 0%
จังหวัด
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
 
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
กรุงเทพฯ (รวม 1 จังหวัด)
    กรุงเทพฯ 40 - -   - - -
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 19 จังหวัด)
    กาญจนบุรี 13 - -   - - -
    ชัยนาท 6 - -   - - -
    นครนายก 4 - -   - - -
    นครปฐม 7 - -   - - -
    นนทบุรี 6 - -   - - -
    ปทุมธานี 7 - -   - - -
    ประจวบคีรีขันธ์ 8 - -   - - -
    พระนครศรีอยุธยา 12 - -   - - -
    เพชรบุรี 8 - -   - - -
    ราชบุรี 9 - -   - - -
    ลพบุรี 11 - -   - - -
    สมุทรปราการ 6 - -   - - -
    สมุทรสงคราม 3 - -   - - -
    สมุทรสาคร 3 - -   - - -
    สระบุรี 13 - -   - - -
    สิงห์บุรี 6 - -   - - -
    สุพรรณบุรี 10 - -   - - -
    อ่างทอง 7 - -   - - -
    อุทัยธานี 8 - -   - - -
ภาคเหนือ (รวม 16 จังหวัด)
    กำแพงเพชร 11 - -   - - -
    เชียงราย 18 - -   - - -
    เชียงใหม่ 25 - -   - - -
    ตาก 9 - -   - - -
    นครสวรรค์ 14 - -   - - -
    น่าน 15 - -   - - -
    พะเยา 8 - -   - - -
    พิจิตร 11 - -   - - -
    พิษณุโลก 9 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ 11 - -   - - -
    แพร่ 8 - -   - - -
    แม่ฮ่องสอน 7 - -   - - -
    ลำปาง 13 - -   - - -
    ลำพูน 8 - -   - - -
    สุโขทัย 9 - -   - - -
    อุตรดิตถ์ 9 - -   - - -
ภาคอีสาน (รวม 19 จังหวัด)
    กาฬสินธุ์ 17 - -   - - -
    ขอนแก่น 25 - -   - - -
    ชัยภูมิ 15 - -   - - -
    นครพนม 11 - -   - - -
    นครราชสีมา 30 - -   - - -
    บุรีรัมย์ 18 - -   - - -
    มหาสารคาม 12 - -   - - -
    มุกดาหาร 7 - -   - - -
    ยโสธร 9 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด 19 - -   - - -
    เลย 13 - -   - - -
    ศรีสะเกษ 21 - -   - - -
    สกลนคร 18 - -   - - -
    สุรินทร์ 16 - -   - - -
    หนองคาย 17 - -   - - -
    หนองบัวลำภู 6 - -   - - -
    อำนาจเจริญ 7 - -   - - -
    อุดรธานี 19 - -   - - -
    อุบลราชธานี 25 - -   - - -
ภาคใต้ (รวม 14 จังหวัด)
    กระบี่ 8 - -   - - -
    ชุมพร 8 - -   - - -
    ตรัง 10 - -   - - -
    นครศรีธรรมราช 23 - -   - - -
    นราธิวาส 13 - -   - - -
    ปัตตานี 12 - -   - - -
    พังงา 8 - -   - - -
    พัทลุง 11 - -   - - -
    ภูเก็ต 3 - -   - - -
    ยะลา 8 - -   - - -
    ระนอง 5 - -   - - -
    สงขลา 16 - -   - - -
    สตูล 7 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี 19 - -   - - -
ภาคตะวันออก (รวม 7 จังหวัด)
    จันทบุรี 10 - -   - - -
    ฉะเชิงเทรา 11 - -   - - -
    ชลบุรี 10 - -   - - -
    ตราด 7 - -   - - -
    ปราจีนบุรี 7 - -   - - -
    ระยอง 8 - -   - - -
    สระแก้ว 8 - -   - - -
รวม
889 0 0   0 0 0
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330901