ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 403 แห่ง
คิดเป็น 0%
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 0 แห่ง
คิดเป็น 0%
จังหวัด
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
 
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
กรุงเทพฯ (รวม 1 จังหวัด)
    กรุงเทพฯ 21 - -   - - -
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 19 จังหวัด)
    กาญจนบุรี 6 - -   - - -
    ชัยนาท 3 - -   - - -
    นครนายก 3 - -   - - -
    นครปฐม 6 - -   - - -
    นนทบุรี 1 - -   - - -
    ปทุมธานี 3 - -   - - -
    ประจวบคีรีขันธ์ 4 - -   - - -
    พระนครศรีอยุธยา 8 - -   - - -
    เพชรบุรี 6 - -   - - -
    ราชบุรี 7 - -   - - -
    ลพบุรี 7 - -   - - -
    สมุทรปราการ 4 - -   - - -
    สมุทรสงคราม 3 - -   - - -
    สมุทรสาคร 2 - -   - - -
    สระบุรี 7 - -   - - -
    สิงห์บุรี 5 - -   - - -
    สุพรรณบุรี 6 - -   - - -
    อ่างทอง 3 - -   - - -
    อุทัยธานี 3 - -   - - -
ภาคเหนือ (รวม 16 จังหวัด)
    กำแพงเพชร 4 - -   - - -
    เชียงราย 7 - -   - - -
    เชียงใหม่ 7 - -   - - -
    ตาก 4 - -   - - -
    นครสวรรค์ 6 - -   - - -
    น่าน 4 - -   - - -
    พะเยา 4 - -   - - -
    พิจิตร 3 - -   - - -
    พิษณุโลก 6 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ 5 - -   - - -
    แพร่ 6 - -   - - -
    แม่ฮ่องสอน 2 - -   - - -
    ลำปาง 5 - -   - - -
    ลำพูน 4 - -   - - -
    สุโขทัย 6 - -   - - -
    อุตรดิตถ์ 4 - -   - - -
ภาคอีสาน (รวม 19 จังหวัด)
    กาฬสินธุ์ 6 - -   - - -
    ขอนแก่น 10 - -   - - -
    ชัยภูมิ 5 - -   - - -
    นครพนม 2 - -   - - -
    นครราชสีมา 12 - -   - - -
    บุรีรัมย์ 6 - -   - - -
    มหาสารคาม 6 - -   - - -
    มุกดาหาร 2 - -   - - -
    ยโสธร 3 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด 8 - -   - - -
    เลย 4 - -   - - -
    ศรีสะเกษ 6 - -   - - -
    สกลนคร 4 - -   - - -
    สุรินทร์ 7 - -   - - -
    หนองคาย 5 - -   - - -
    หนองบัวลำภู 2 - -   - - -
    อำนาจเจริญ 2 - -   - - -
    อุดรธานี 9 - -   - - -
    อุบลราชธานี 8 - -   - - -
ภาคใต้ (รวม 14 จังหวัด)
    กระบี่ 5 - -   - - -
    ชุมพร 6 - -   - - -
    ตรัง 7 - -   - - -
    นครศรีธรรมราช 11 - -   - - -
    นราธิวาส 2 - -   - - -
    ปัตตานี 5 - -   - - -
    พังงา 4 - -   - - -
    พัทลุง 6 - -   - - -
    ภูเก็ต 4 - -   - - -
    ยะลา 5 - -   - - -
    ระนอง 3 - -   - - -
    สงขลา 9 - -   - - -
    สตูล 3 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี 7 - -   - - -
ภาคตะวันออก (รวม 7 จังหวัด)
    จันทบุรี 4 - -   - - -
    ฉะเชิงเทรา 7 - -   - - -
    ชลบุรี 8 - -   - - -
    ตราด 3 - -   - - -
    ปราจีนบุรี 4 - -   - - -
    ระยอง 5 - -   - - -
    สระแก้ว 3 - -   - - -
รวม
403 0 0   0 0 0
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331299