ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - สถานศึกษาประถมศึกษา
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ดำเนินงานแล้ว 587 แห่ง จากทั้งหมด 29,691 แห่ง
คิดเป็น 1.98%
ดำเนินงานแล้ว 587 แห่ง จากทั้งหมด 20,781 แห่ง
คิดเป็น 2.82%
เขตการศึกษา
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
 
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
กรุงเทพฯ (รวม 3 เขต)
    กรุงเทพฯ เขต 1 18 - -   18 - -
    กรุงเทพฯ เขต 2 8 - -   8 - -
    กรุงเทพฯ เขต 3 12 - -   12 - -
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 35 เขต)
    กาญจนบุรี เขต 1 131 3 2.29   131 3 2.29
    กาญจนบุรี เขต 2 200 1 .50   200 1 .50
    กาญจนบุรี เขต 3 102 - -   102 - -
    กาญจนบุรี เขต 4 - 2 -   - 2 -
    ชัยนาท เขต 1 190 - -   - - -
    นครนายก เขต 1 144 - -   144 - -
    นครปฐม เขต 1 130 7 5.38   130 7 5.38
    นครปฐม เขต 2 127 6 4.72   127 6 4.72
    นนทบุรี เขต 1 51 - -   51 - -
    นนทบุรี เขต 2 88 - -   88 - -
    ปทุมธานี เขต 1 106 8 7.55   106 8 7.55
    ปทุมธานี เขต 2 69 8 11.59   69 8 11.59
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 122 - -   - - -
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 97 - -   - - -
    พระนครศรีอยุธยา เขต 1 203 8 3.94   203 8 3.94
    พระนครศรีอยุธยา เขต 2 179 10 5.59   179 10 5.59
    เพชรบุรี เขต 1 107 4 3.74   107 4 3.74
    เพชรบุรี เขต 2 129 14 10.85   129 14 10.85
    ราชบุรี เขต 1 187 8 4.28   187 8 4.28
    ราชบุรี เขต 2 156 14 8.97   156 14 8.97
    ลพบุรี เขต 1 195 - -   - - -
    ลพบุรี เขต 2 161 - -   - - -
    สมุทรปราการ เขต 1 73 5 6.85   73 5 6.85
    สมุทรปราการ เขต 2 72 1 1.39   72 1 1.39
    สมุทรสงคราม เขต 1 79 - -   79 - -
    สมุทรสาคร เขต 1 107 - -   107 - -
    สระบุรี เขต 1 129 - -   - - -
    สระบุรี เขต 2 147 - -   - - -
    สิงห์บุรี เขต 1 130 - -   - - -
    สุพรรณบุรี เขต 1 148 6 4.05   148 6 4.05
    สุพรรณบุรี เขต 2 138 7 5.07   138 7 5.07
    สุพรรณบุรี เขต 3 130 4 3.08   130 4 3.08
    อ่างทอง เขต 1 154 - -   - - -
    อุทัยธานี เขต 1 244 - -   - - -
    อุทัยธานี เขต 2 - - -   - - -
ภาคเหนือ (รวม 42 เขต)
    กำแพงเพชร เขต 1 209 - -   - - -
    กำแพงเพชร เขต 2 197 - -   - - -
    เชียงราย เขต 1 134 - -   - - -
    เชียงราย เขต 2 208 - -   - - -
    เชียงราย เขต 3 158 - -   - - -
    เชียงราย เขต 4 155 - -   - - -
    เชียงใหม่ เขต 1 128 4 3.13   128 4 3.13
    เชียงใหม่ เขต 2 203 4 1.97   203 4 1.97
    เชียงใหม่ เขต 3 190 4 2.11   190 4 2.11
    เชียงใหม่ เขต 4 162 4 2.47   162 4 2.47
    เชียงใหม่ เขต 5 220 4 1.82   220 4 1.82
    เชียงใหม่ เขต 6 - 4 -   - 4 -
    ตาก เขต 1 109 - -   - - -
    ตาก เขต 2 123 - -   - - -
    นครสวรรค์ เขต 1 184 5 2.72   184 5 2.72
    นครสวรรค์ เขต 2 148 4 2.70   148 4 2.70
    นครสวรรค์ เขต 3 216 4 1.85   216 4 1.85
    น่าน เขต 1 217 3 1.38   217 3 1.38
    น่าน เขต 2 163 4 2.45   163 4 2.45
    พะเยา เขต 1 131 5 3.82   131 5 3.82
    พะเยา เขต 2 155 3 1.94   155 3 1.94
    พิจิตร เขต 1 180 - -   - - -
    พิจิตร เขต 2 162 - -   - - -
    พิษณุโลก เขต 1 138 4 2.90   138 4 2.90
    พิษณุโลก เขต 2 140 5 3.57   140 5 3.57
    พิษณุโลก เขต 3 170 6 3.53   170 6 3.53
    เพชรบูรณ์ เขต 1 170 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ เขต 2 174 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ เขต 3 223 - -   - - -
    แพร่ เขต 1 134 4 2.99   134 4 2.99
    แพร่ เขต 2 141 5 3.55   141 5 3.55
    แม่ฮ่องสอน เขต 1 148 - -   - - -
    แม่ฮ่องสอน เขต 2 183 - -   - - -
    ลำปาง เขต 1 151 6 3.97   151 6 3.97
    ลำปาง เขต 2 175 5 2.86   175 5 2.86
    ลำปาง เขต 3 118 5 4.24   118 5 4.24
    ลำพูน เขต 1 172 8 4.65   172 8 4.65
    ลำพูน เขต 2 117 7 5.98   117 7 5.98
    สุโขทัย เขต 1 152 - -   - - -
    สุโขทัย เขต 2 191 - -   - - -
    อุตรดิตถ์ เขต 1 185 8 4.32   185 8 4.32
    อุตรดิตถ์ เขต 2 110 4 3.64   110 4 3.64
ภาคอีสาน (รวม 61 เขต)
    กาฬสินธุ์ เขต 1 192 3 1.56   192 3 1.56
    กาฬสินธุ์ เขต 2 180 3 1.67   180 3 1.67
    กาฬสินธุ์ เขต 3 198 3 1.52   198 3 1.52
    ขอนแก่น เขต 1 172 3 1.74   172 3 1.74
    ขอนแก่น เขต 2 211 3 1.42   211 3 1.42
    ขอนแก่น เขต 3 207 3 1.45   207 3 1.45
    ขอนแก่น เขต 4 184 3 1.63   184 3 1.63
    ขอนแก่น เขต 5 268 3 1.12   268 3 1.12
    ชัยภูมิ เขต 1 266 8 3.01   266 8 3.01
    ชัยภูมิ เขต 2 278 8 2.88   278 8 2.88
    ชัยภูมิ เขต 3 198 9 4.55   198 9 4.55
    นครพนม เขต 1 265 - -   - - -
    นครพนม เขต 2 186 - -   - - -
    นครราชสีมา เขต 1 145 4 2.76   145 4 2.76
    นครราชสีมา เขต 2 178 3 1.69   178 3 1.69
    นครราชสีมา เขต 3 187 3 1.60   187 3 1.60
    นครราชสีมา เขต 4 188 5 2.66   188 5 2.66
    นครราชสีมา เขต 5 224 4 1.79   224 4 1.79
    นครราชสีมา เขต 6 183 1 .55   183 1 .55
    นครราชสีมา เขต 7 229 5 2.18   229 5 2.18
    บุรีรัมย์ เขต 1 202 - -   - - -
    บุรีรัมย์ เขต 2 231 - -   - - -
    บุรีรัมย์ เขต 3 216 - -   - - -
    บุรีรัมย์ เขต 4 193 - -   - - -
    มหาสารคาม เขต 1 284 6 2.11   284 6 2.11
    มหาสารคาม เขต 2 292 8 2.74   292 8 2.74
    มหาสารคาม เขต 3 - 4 -   - 4 -
    มุกดาหาร เขต 1 246 - -   246 - -
    ยโสธร เขต 1 193 - -   - - -
    ยโสธร เขต 2 192 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด เขต 1 241 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด เขต 2 340 - -   - - -
    ร้อยเอ็ด เขต 3 218 - -   - - -
    เลย เขต 1 286 5 1.75   286 5 1.75
    เลย เขต 2 167 5 2.99   167 5 2.99
    เลย เขต 3 - 3 -   - 3 -
    ศรีสะเกษ เขต 1 268 2 .75   268 2 .75
    ศรีสะเกษ เขต 2 189 4 2.12   189 4 2.12
    ศรีสะเกษ เขต 3 204 2 .98   204 2 .98
    ศรีสะเกษ เขต 4 217 3 1.38   217 3 1.38
    สกลนคร เขต 1 166 - -   - - -
    สกลนคร เขต 2 246 - -   - - -
    สกลนคร เขต 3 209 - -   - - -
    สุรินทร์ เขต 1 299 3 1.00   299 3 1.00
    สุรินทร์ เขต 2 223 4 1.79   223 4 1.79
    สุรินทร์ เขต 3 234 3 1.28   234 3 1.28
    หนองคาย เขต 1 160 3 1.88   160 3 1.88
    หนองคาย เขต 2 165 2 1.21   165 2 1.21
    หนองคาย เขต 3 164 - -   164 - -
    หนองบัวลำภู เขต 1 214 1 .47   214 1 .47
    หนองบัวลำภู เขต 2 106 - -   106 - -
    อำนาจเจริญ เขต 1 260 1 .38   260 1 .38
    อุดรธานี เขต 1 237 6 2.53   237 6 2.53
    อุดรธานี เขต 2 204 5 2.45   204 5 2.45
    อุดรธานี เขต 3 216 7 3.24   216 7 3.24
    อุดรธานี เขต 4 157 3 1.91   157 3 1.91
    อุบลราชธานี เขต 1 255 3 1.18   255 3 1.18
    อุบลราชธานี เขต 2 220 3 1.36   220 3 1.36
    อุบลราชธานี เขต 3 211 4 1.90   211 4 1.90
    อุบลราชธานี เขต 4 148 3 2.03   148 3 2.03
    อุบลราชธานี เขต 5 257 7 2.72   257 7 2.72
ภาคใต้ (รวม 30 เขต)
    กระบี่ เขต 1 232 - -   232 - -
    ชุมพร เขต 1 130 - -   - - -
    ชุมพร เขต 2 128 - -   - - -
    ตรัง เขต 1 160 - -   160 - -
    ตรัง เขต 2 164 - -   164 - -
    นครศรีธรรมราช เขต 1 131 2 1.53   131 2 1.53
    นครศรีธรรมราช เขต 2 210 38 18.10   210 38 18.10
    นครศรีธรรมราช เขต 3 264 6 2.27   264 6 2.27
    นครศรีธรรมราช เขต 4 149 8 5.37   149 8 5.37
    นราธิวาส เขต 1 190 - -   190 - -
    นราธิวาส เขต 2 152 1 .66   152 1 .66
    นราธิวาส เขต 3 - - -   - - -
    ปัตตานี เขต 1 151 - -   151 - -
    ปัตตานี เขต 2 171 3 1.75   171 3 1.75
    ปัตตานี เขต 3 - - -   - - -
    พังงา เขต 1 164 1 .61   164 1 .61
    พัทลุง เขต 1 251 8 3.19   251 8 3.19
    พัทลุง เขต 2 - 6 -   - 6 -
    ภูเก็ต เขต 1 56 3 5.36   56 3 5.36
    ยะลา เขต 1 112 12 10.71   112 12 10.71
    ยะลา เขต 2 101 7 6.93   101 7 6.93
    ยะลา เขต 3 - 6 -   - 6 -
    ระนอง เขต 1 88 - -   88 - -
    สงขลา เขต 1 148 3 2.03   148 3 2.03
    สงขลา เขต 2 135 7 5.19   135 7 5.19
    สงขลา เขต 3 195 7 3.59   195 7 3.59
    สตูล เขต 1 163 - -   163 - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 1 137 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 2 206 - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี เขต 3 168 - -   - - -
ภาคตะวันออก (รวม 14 เขต)
    จันทบุรี เขต 1 88 - -   - - -
    จันทบุรี เขต 2 110 - -   - - -
    ฉะเชิงเทรา เขต 1 152 11 7.24   152 11 7.24
    ฉะเชิงเทรา เขต 2 161 10 6.21   161 10 6.21
    ชลบุรี เขต 1 86 6 6.98   86 6 6.98
    ชลบุรี เขต 2 118 1 .85   118 1 .85
    ชลบุรี เขต 3 84 8 9.52   84 8 9.52
    ตราด เขต 1 118 - -   - - -
    ปราจีนบุรี เขต 1 250 7 2.80   250 7 2.80
    ปราจีนบุรี เขต 2 - 6 -   - 6 -
    ระยอง เขต 1 119 8 6.72   119 8 6.72
    ระยอง เขต 2 91 3 3.30   91 3 3.30
    สระแก้ว เขต 1 150 - -   - - -
    สระแก้ว เขต 2 132 - -   - - -
รวม
29,691 587 1.98   20,781 587 2.82
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330748