ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน
ดำเนินงานแล้ว 77 จังหวัด จากทั้งหมด 77 จังหวัด คิดเป็น 100.00%
จังหวัดที่มีสถานศึกษาร่วมโครงการ
จำนวน (แห่ง)
กรุงเทพฯ (รวม 1 จังหวัด / 108 แห่ง)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 19 จังหวัด / 369 แห่ง)
    กาญจนบุรี
    ชัยนาท
    นครนายก
    นครปฐม
    นนทบุรี
    ปทุมธานี
    ประจวบคีรีขันธ์
    พระนครศรีอยุธยา
    เพชรบุรี
    ราชบุรี
    ลพบุรี
    สมุทรปราการ
    สมุทรสงคราม
    สมุทรสาคร
    สระบุรี
    สิงห์บุรี
    สุพรรณบุรี
    อ่างทอง
    อุทัยธานี
ภาคเหนือ (รวม 16 จังหวัด / 393 แห่ง)
    กำแพงเพชร
    เชียงราย
    เชียงใหม่
    ตาก
    นครสวรรค์
    น่าน
    พะเยา
    พิจิตร
    พิษณุโลก
    เพชรบูรณ์
    แพร่
    แม่ฮ่องสอน
    ลำปาง
    ลำพูน
    สุโขทัย
    อุตรดิตถ์
ภาคอีสาน (รวม 20 จังหวัด / 680 แห่ง)
    กาฬสินธุ์
    ขอนแก่น
    ชัยภูมิ
    นครพนม
    นครราชสีมา
    บึงกาฬ
    บุรีรัมย์
    มหาสารคาม
    มุกดาหาร
    ยโสธร
    ร้อยเอ็ด
    เลย
    ศรีสะเกษ
    สกลนคร
    สุรินทร์
    หนองคาย
    หนองบัวลำภู
    อำนาจเจริญ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 14 จังหวัด / 490 แห่ง)
    กระบี่
    ชุมพร
    ตรัง
    นครศรีธรรมราช
    นราธิวาส
    ปัตตานี
    พังงา
    พัทลุง
    ภูเก็ต
    ยะลา
    ระนอง
    สงขลา
    สตูล
    สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออก (รวม 7 จังหวัด / 161 แห่ง)
    จันทบุรี
    ฉะเชิงเทรา
    ชลบุรี
    ตราด
    ปราจีนบุรี
    ระยอง
    สระแก้ว
รวม
2,201
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330880