ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - ม.ราชภัฏ
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 40 แห่ง
คิดเป็น 0%
ดำเนินงานแล้ว 0 แห่ง จากทั้งหมด 0 แห่ง
คิดเป็น 0%
จังหวัด
ความครอบคลุมทั้งประเทศ
 
ความครอบคลุมเฉพาะจังหวัดที่ทำงาน
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
ทั้งหมด
ดำเนินงาน
%
กรุงเทพฯ (รวม 1 จังหวัด)
    กรุงเทพฯ 6 - -   - - -
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 19 จังหวัด)
    กาญจนบุรี 1 - -   - - -
    ชัยนาท - - -   - - -
    นครนายก - - -   - - -
    นครปฐม 1 - -   - - -
    นนทบุรี - - -   - - -
    ปทุมธานี 1 - -   - - -
    ประจวบคีรีขันธ์ - - -   - - -
    พระนครศรีอยุธยา 1 - -   - - -
    เพชรบุรี 1 - -   - - -
    ราชบุรี 1 - -   - - -
    ลพบุรี 1 - -   - - -
    สมุทรปราการ - - -   - - -
    สมุทรสงคราม - - -   - - -
    สมุทรสาคร - - -   - - -
    สระบุรี - - -   - - -
    สิงห์บุรี - - -   - - -
    สุพรรณบุรี - - -   - - -
    อ่างทอง - - -   - - -
    อุทัยธานี - - -   - - -
ภาคเหนือ (รวม 16 จังหวัด)
    กำแพงเพชร 1 - -   - - -
    เชียงราย 1 - -   - - -
    เชียงใหม่ 1 - -   - - -
    ตาก - - -   - - -
    นครสวรรค์ 1 - -   - - -
    น่าน - - -   - - -
    พะเยา - - -   - - -
    พิจิตร - - -   - - -
    พิษณุโลก 1 - -   - - -
    เพชรบูรณ์ 1 - -   - - -
    แพร่ - - -   - - -
    แม่ฮ่องสอน - - -   - - -
    ลำปาง 1 - -   - - -
    ลำพูน - - -   - - -
    สุโขทัย - - -   - - -
    อุตรดิตถ์ 1 - -   - - -
ภาคอีสาน (รวม 19 จังหวัด)
    กาฬสินธุ์ 1 - -   - - -
    ขอนแก่น - - -   - - -
    ชัยภูมิ 1 - -   - - -
    นครพนม - - -   - - -
    นครราชสีมา 1 - -   - - -
    บุรีรัมย์ 1 - -   - - -
    มหาสารคาม 1 - -   - - -
    มุกดาหาร - - -   - - -
    ยโสธร - - -   - - -
    ร้อยเอ็ด 1 - -   - - -
    เลย 1 - -   - - -
    ศรีสะเกษ 1 - -   - - -
    สกลนคร 1 - -   - - -
    สุรินทร์ 1 - -   - - -
    หนองคาย - - -   - - -
    หนองบัวลำภู - - -   - - -
    อำนาจเจริญ - - -   - - -
    อุดรธานี 1 - -   - - -
    อุบลราชธานี 1 - -   - - -
ภาคใต้ (รวม 14 จังหวัด)
    กระบี่ - - -   - - -
    ชุมพร - - -   - - -
    ตรัง - - -   - - -
    นครศรีธรรมราช 1 - -   - - -
    นราธิวาส - - -   - - -
    ปัตตานี - - -   - - -
    พังงา - - -   - - -
    พัทลุง - - -   - - -
    ภูเก็ต 1 - -   - - -
    ยะลา 1 - -   - - -
    ระนอง - - -   - - -
    สงขลา 1 - -   - - -
    สตูล - - -   - - -
    สุราษฎร์ธานี 1 - -   - - -
ภาคตะวันออก (รวม 7 จังหวัด)
    จันทบุรี 1 - -   - - -
    ฉะเชิงเทรา 1 - -   - - -
    ชลบุรี - - -   - - -
    ตราด - - -   - - -
    ปราจีนบุรี - - -   - - -
    ระยอง - - -   - - -
    สระแก้ว - - -   - - -
รวม
40 0 0   0 0 0
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17330754