ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์
แผนที่แสดงจังหวัดที่มีสถานศึกษาร่วมโครงการฯ   
คลิกเพื่อดูรูปขยาย
สีตามจำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม:
 
ไม่มีสถานศึกษาเข้าร่วม
 
1 - 5 สถานศึกษา
 
6 - 10 สถานศึกษา
 
11 - 15 สถานศึกษา
 
16 - 20 สถานศึกษา
 
21 - 30 สถานศึกษา
 
มากกว่า 30 สถานศึกษา
ภาค
จังหวัดที่มีสถานศึกษาเข้าร่วม แยกตามปี*
รวม
ปีที่ 1
ปีที่ 2 (เพิ่ม)
ปีที่ 3 (เพิ่ม)
ปีที่ 4 (เพิ่ม)
ปีที่ 5 (เพิ่ม)
ปีที่ 6 (เพิ่ม)
ปีที่ 7 (เพิ่ม)
ปีที่ 8 (เพิ่ม)
ปีที่ 9 (เพิ่ม)
ปีที่ 10 (เพิ่ม)
กรุงเทพฯ 1
-
กรุงเทพฯ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
ภาคกลาง-ตะวันตก 18
-
กาญจนบุรี
นครปฐม ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ลพบุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
อ่างทอง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ไม่มีเพิ่ม ชัยนาท
เพชรบุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
สุพรรณบุรี
นนทบุรี
ราชบุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
อุทัยธานี
นครนายก
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
ภาคเหนือ 16 ลำปาง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
ลำพูน
เชียงราย ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา ดูข้อมูลจังหวัดคู่ขนาน
แพร่ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
สุโขทัย
ไม่มีเพิ่ม กำแพงเพชร
ตาก
น่าน
พิษณุโลก ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
เพชรบูรณ์
แม่ฮ่องสอน
อุตรดิตถ์
พิจิตร
พะเยา
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
ภาคอีสาน 20 อุดรธานี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา ดูข้อมูลจังหวัดคู่ขนาน
ขอนแก่น ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
นครราชสีมา ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
บึงกาฬ
มหาสารคาม
มุกดาหาร
สกลนคร
หนองคาย ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
หนองบัวลำภู ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
ไม่มีเพิ่ม กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
นครพนม
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง ดูข้อมูลจังหวัดคู่ขนาน
สุรินทร์ ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง
ไม่มีเพิ่ม บุรีรัมย์
เลย
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
ภาคใต้ 14 นครศรีธรรมราช ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ชุมพร
ตรัง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ปัตตานี
พัทลุง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ระนอง
สงขลา ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
สุราษฎร์ธานี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ไม่มีเพิ่ม พังงา
ภูเก็ต
ยะลา
กระบี่
นราธิวาส
สตูล
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
ภาคตะวันออก 7
-
ฉะเชิงเทรา ดูข้อมูลจังหวัดนำร่อง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ชลบุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ปราจีนบุรี ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
ระยอง ดูข้อมูลจังหวัดนำร่องอาชีวศึกษา
สระแก้ว
ไม่มีเพิ่ม จันทบุรี
ตราด
ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม ไม่มีเพิ่ม
รวมทุกปี-แต่ละปี
76
4
35
3
17
5
10
2
0
0
0
 
* ปีที่ดำเนินโครงการฯ
 • ปีที่ 1 คือ ตุลาคม 2546 ถึง กันยายน 2547
 • ปีที่ 2 คือ ตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 2548
 • ปีที่ 3 คือ ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2549
 • ปีที่ 4 คือ ตุลาคม 2549 ถึง กันยายน 2550
 • ปีที่ 5 คือ ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551
 •  

  ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

  (Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
   
  37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
  Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
  ผู้ใช้บริการ
  17294494