ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
ภาคกลาง

ดำเนินงานปีที่ 1-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ที่อยู่: 64/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี  71000
โทรศัพท์: 0-3451-2972
โทรสาร: 0-3451-2972
เว็บไซต์: www.aidsaccess.com
 
ผู้ประสานงาน  
คุณสมวงศ์  อุไรวัฒนา
โทรศัพท์: 0-3451-2972
อีเมล์: wong@aidsaccess.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณจิรภา  ชูช่วย
โทรศัพท์: 0-3451-2972
อีเมล์: jerapar@gmail.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
14
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
364
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
94
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ ภาคกลาง
  1. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กรุงเทพฯ
  2. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กาญจนบุรี
  3. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
  4. โรงพยาบาลบ้านลาด
  5. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม บทความ
  6. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
  7. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา บทความ
  8. โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
  9. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
  10. โรงเรียนบางละมุง
  11. โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
  12. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
  13. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี บทความ
  14. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
  15. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
  16. โรงเรียนราชินีบูรณะ
  17. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
  18. โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
  19. โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์)
  20. โรงเรียนวัดศีรษะทอง
  21. โรงเรียนวัดอ้อมใหญ่
  22. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
  23. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
  24. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  25. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
  26. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
  27. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต บทความ
  28. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
  29. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
  30. สถานีอนามัยบ้านหนองบัว
  31. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  32. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
  33. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  34. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
  35. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
  36. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  37. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
  39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
  40. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
  41. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
  42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
  43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  44. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  45. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  46. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  47. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  48. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
  49. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16306832