ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ

ดำเนินงานปีที่ 1-2 และปีที่ 4-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
องค์การแพธ (PATH)
ที่อยู่: 37/1 ซ.เพชรบุรี 15 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์: 0-2653-7563-5
โทรสาร: 0-2653-7568
เว็บไซต์: www.teenpath.net
 
ผู้ประสานงาน  
คุณพรนุช  สถาผลสวัสดิ์
โทรศัพท์: 0-2653-7563-5
อีเมล์: psthap@path.org
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณพรพรรณ  ทองทนงศักดิ์
โทรศัพท์: 0-2653-7563-5
อีเมล์: pthongtanongsak@path.org
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
9
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
113
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
24
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ
  1. PATH
  2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
  5. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
  6. โรงเรียนราชวินิตมัธยม
  7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  8. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  9. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
  11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
  13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307469