ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Node)
อาชีวศึกษา-ทุกภาค

ดำเนินงานปีที่ 1-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่: 319 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์: 0-2281-5555 ต่อ 1408
โทรสาร: 0-2281-5555
เว็บไซต์: www.teenpath.net
 
ผู้ประสานงาน  
อาจารย์สุจิตรา  โปร่งแสง
โทรศัพท์: 0-2281-5555 ต่อ 1408
อีเมล์: boonprong@yahoo.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณสไบทิพย์ คำสาลี
โทรศัพท์: 0-2281-5555 ต่อ 1408
อีเมล์: sabotip@hotmail.com
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
76
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
372
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
23
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ อาชีวศึกษา-ทุกภาค
  1. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
  2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
  3. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
  4. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี บทความ
  6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  7. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
  8. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
  9. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  10. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  11. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
  15. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
  16. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
  17. หน่วยศึกษานิเทศก์
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16307029