ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดคู่ขนาน
อุดรธานี

ดำเนินงานปีที่ 3-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
งานควบคุมโรคเอดส์และกามโรค  สสจ.อุดรธานี
ที่อยู่: 4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี  41000
โทรศัพท์: 0-4222-2356
โทรสาร: 0-4223-0536
เว็บไซต์: http://203.157.168.6/website/
 
ผู้ประสานงาน  
คุณเพ็ญศิริ  ศรีจันทร์
โทรศัพท์: 0-4222-2356
อีเมล์: aids_udon@yahoo.com
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
โทรศัพท์:
อีเมล์: -
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
0
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
0
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
14
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ อุดรธานี
  1. บ้านพักใจอุดรธานี
  2. โรงพยาบาลทุ่งฝน
  3. โรงพยาบาลนายูง
  4. โรงพยาบาลโนนสะอาด
  5. โรงพยาบาลสร้างคอม
  6. โรงพยาบาลอุดรธานี
  7. โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
  8. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา บทความ
  9. โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
  11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
  12. สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
  13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17294142