ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดคู่ขนาน
ศรีสะเกษ

ดำเนินงานปีที่ 3-ปัจจุบัน

[MT]                    [สถานศึกษา]
หน่วยงานประสานงาน  ปีที่  
 
องค์การแพลน ประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
ที่อยู่: 444/43 หมู่ 8 ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ  33000
โทรศัพท์: 0-4561-7802
โทรสาร: 0-4561-7801
เว็บไซต์: -
 
ผู้ประสานงาน  
คุณปนัสย์  รัฐกิจวิจารย์ ณ นคร
โทรศัพท์: 0-4561-7802
อีเมล์: Panus.Rattakitvijun@plan-international.org
 
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน  
คุณพัทธนันท์  ศรีนำทา
โทรศัพท์: 0-4561-7802
อีเมล์: sskhivaids.office@plan-international.org
 
ข้อมูลทั่วไป
มี พื้นที่ดำเนินงาน
0
  จังหวัด
มี สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ
0
  แห่ง
มี วิทยากรหลัก (MT)
29
  คน
หน่วยงานภาคีย่อยของ ศรีสะเกษ
  1. โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. (ศรีสะเกษ)
  2. โรงพยาบาลศรีรัตนะ
  3. โรงพยาบาลห้วยทับทัน
  4. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
  5. โรงเรียนตูมวิทยา
  6. โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
  7. โรงเรียนบ้านคูบ
  8. โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
  9. โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
  10. โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
  11. โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
  12. โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  13. โรงเรียนละลมวิทยา
  14. โรงเรียนสวายพิทยาคม
  15. ศูนย์สุขภาพชุมชนสวาย
  16. องค์การแพลนประเทศไทย สาขาศรีสะเกษ
  17. องค์การสงเคราะห์เด็กและชุมชนไอซีเอส - เอเชีย
[MT]                    [สถานศึกษา]
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17319274