ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2550
  1. นายกิติกร บุญเสริม
ครู
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
โทรศัพท์: 0-4531-8594
แฟ็กซ์: 0-4544-8594
อีเมล:  boy_tiki@thaimail.com
  2. นางสาวศุภลักษณ์ อุตรา บทความ
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  supaluk_2511@hotmail.com
  3. นางสมพิศ ทองเหลือง
ครู
โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
โทรศัพท์: 0-4584-6090-1
แฟ็กซ์: 0-4584-6091
อีเมล:  -
  4. นางมยุรี ทับทิมหิน บทความ
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
  5. นางอุปกรณ์ แสนทวีสุข
ครู
โรงเรียนเวตวันวิทยา
โทรศัพท์: 0-4536-1316
แฟ็กซ์: 0-4536-1316
อีเมล:  -
  6. นางสุภาวดี มงคลการ
ครู
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก บทความ
โทรศัพท์: 0-4531-8594
แฟ็กซ์: 0-4544-8594
อีเมล:  narena_na@hotmail.com
  7. นายอชิรวิชญ์ เทนโสภา บทความ
ครู
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โทรศัพท์: 0-4544-1028
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  nonkhun@hotmail.com
  8. นางศิริรัตน์ บุตรโพธิ์
ครู
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
โทรศัพท์: 0-4537-0217
แฟ็กซ์: -
อีเมล:  velawan2011_v@hotmail.com
  9. นางสาวจันทร์จิรา เครือสมบัติ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  -
  10. นางสาวณิชวรรณ สุพิมภพ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  tobeallsmile@yahoo.com
  11. นางสาวขนิดา พลเทพ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  -
  12. นางสาวเบญจมาศ สมควร
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  -
  13. นายสมเจต ฤทธิ์สุวรรณ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  somjetritsuwan@yahoo.com
  14. นางสาวราชินี โคตรสมบัติ
ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4535-2000-29
แฟ็กซ์: 0-4531-1472
อีเมล:  platong456@hotmail.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15964747