ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2548
  1. นายบุญส่ง จำปาบรรพ์
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
โทรศัพท์: 0-4233-1988, 0-4220-0577 ต่อ 33
แฟ็กซ์: 0-4233-1988
อีเมล:  boonsong_jum@hotmail.com
  2. นายประสิทธิ์ อังกินันทน์
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592
แฟ็กซ์: 0-4224-6038
อีเมล:  anki-p@hotmail.com
  3. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง บทความ
ครู
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
โทรศัพท์: 0-4228-2133 ต่อ 11
แฟ็กซ์: 0-4228-1583
อีเมล:  -
  4. นางสาวศศิธร เข็มทอง
ครู
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
โทรศัพท์: 0-4226-1289 ต่อ 102
แฟ็กซ์: 0-4226-1289 ต่อ 102
อีเมล:  -
  5. นายเอกวิทย์ ธาตุไชย
ครู
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592
แฟ็กซ์: 0-4224-6038
อีเมล:  ekawit2003@yahoo.com
รุ่นปี 2550
  6. นางมยุรา ศิริพงษ์วิวัฒน์
ครู
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592
แฟ็กซ์: 0-4224-6038
อีเมล:  -
  7. นายรชต คำพลแสน
ครู
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592
แฟ็กซ์: 0-4224-6038
อีเมล:  -
  8. นายสมศักดิ์ คำมะมูล
ครู
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592
แฟ็กซ์: 0-4224-6038
อีเมล:  -
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324490