ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > วิทยากรหลัก (MT)
>  จังหวัด  
ชื่อ
หน้าที่ประจำ
ติดต่อ
รุ่นปี 2549
  1. นายชัยยศ เดชสุระ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  chaiyo52@hotmail.com
  2. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  narisanan3@hotmail.com
  3. นายประวิทย์ ประมาณ
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  p_prawit@aru.ac.th
  4. ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  p_weeraphat@hotmail.com
รุ่นปี 2550
  5. นางสาวพัชนี บุญรัศมี
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  paily_pai@hotmil.com
  6. นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ
ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  evearu@hotmail.com
  7. นางสาวอ้อมใจ กานสมอรรถ
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์: 0-3532-2076-9, 0-3532-2084 (ครุ T/F 0-3532-3000)
แฟ็กซ์: 0-3524-2708
อีเมล:  aromjai@hotmail.com
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324122