ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
        1. นายชัยศรี สมทรัพย์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
        2. นางสาวอุสนีย์ ธิสารสังข์
 ครอบครัวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
        3. นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
        4. นายนเรศ แก้วสาร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นายอภิสิทธิ์ จิตเที่ยง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
        6. นายนพดล วรรณแก้ว
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวยุวดี พันธ์งาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        8. นางสาวศุภธิดา ดิ่งวงษา
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
        9. นางสาวกานต์ศิณี อัคติ
 ไม่ระบุ 
        10. นายนิรันดร์ อุดรพรหมราช
 ไม่ระบุ 
        11. นางสาวสุวภัทร ชุมสิงห์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
        12. นายเสถียร สมีแจ้ง
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328885