ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
        1. นางนภา แสงไชยราช
 อื่น ๆ 
        2. นางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
        3. นายอำนาจ ทรัพย์ประเสริฐ
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
        4. นายไพโรจน์ กลัดสำเนียง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นางวนิดา วังแผน
 ครอบครัวศึกษา 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
        6. นายธวัช ฝ้ายเทศ
 ไม่ระบุ 
        7. นางสาวนิ่มนวล สุขสวรรศ
 การตลาด 
        8. นางสารินทร สินอำพล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
        9. นายภูวนนท์ ปิ่นแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
        10. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกูล
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
        11. นางชลันรัตน์ อาภรณรัตน์
 ครอบครัวศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329262