ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูอาชีวศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
        1. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
        2. นางสาวกันต์กมล เสาร์ม่วง
 ภาษาไทย 
        3. นางพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        4. นายเสถียร อุตวัต
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
        5. นายประทุม เชื้อปรางค์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
        6. นายชะเลงศักดิ์ ปรางเทศ
 ไม่ระบุ 
        7. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
        8. นางสาวธารารัตน์ เขื่อนทองแถว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
        9. นายเมธี สร้อยเพ็ชร์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2554
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
        10. นายอำนาจ ทับทิมแดง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
        11. นายอนุชิต วงษ์สกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328890