ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
> วิทยากรหลัก (MT)  
จังหวัด
จำนวน
    เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
กรุงเทพฯ (รวม 41 คน)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 104 คน)
    กาญจนบุรี
    นครนายก
    นครปฐม
    นนทบุรี
    ปทุมธานี
    พระนครศรีอยุธยา
    เพชรบุรี
    ราชบุรี
    ลพบุรี
    สมุทรสงคราม
    สมุทรสาคร
ภาคเหนือ (รวม 61 คน)
    เชียงราย
    เชียงใหม่
    นครสวรรค์
    ลำปาง
    ลำพูน
ภาคอีสาน (รวม 169 คน)
    ชัยภูมิ
    นครพนม
    นครราชสีมา
    บุรีรัมย์
    ยโสธร
    ศรีสะเกษ
    สุรินทร์
    หนองบัวลำภู
    อำนาจเจริญ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 108 คน)
    ตรัง
    นครศรีธรรมราช
    นราธิวาส
    ปัตตานี
    พังงา
    พัทลุง
    ภูเก็ต
    ยะลา
    สงขลา
    สตูล
ภาคตะวันออก (รวม 28 คน)
    ฉะเชิงเทรา
    ชลบุรี
    ตราด
    ระยอง
    สระแก้ว
รวม
569
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17339429