ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
> ครูเพศศึกษา    
จังหวัด
จำนวน
    เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
กรุงเทพฯ (รวม 27 คน)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 23 คน)
    กาญจนบุรี
    นครนายก
    ปทุมธานี
    พระนครศรีอยุธยา
    เพชรบุรี
    ราชบุรี
    สมุทรปราการ
    สมุทรสาคร
ภาคเหนือ (รวม 92 คน)
    เชียงราย
    เชียงใหม่
    นครสวรรค์
    น่าน
    พะเยา
    พิษณุโลก
    เพชรบูรณ์
    แพร่
    ลำปาง
    ลำพูน
    อุตรดิตถ์
ภาคอีสาน (รวม 110 คน)
    กาฬสินธุ์
    ขอนแก่น
    ชัยภูมิ
    นครราชสีมา
    มหาสารคาม
    มุกดาหาร
    ยโสธร
    ร้อยเอ็ด
    เลย
    ศรีสะเกษ
    สุรินทร์
    หนองคาย
    หนองบัวลำภู
    อำนาจเจริญ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 35 คน)
    นครศรีธรรมราช
    นราธิวาส
    ปัตตานี
    พังงา
    พัทลุง
    ภูเก็ต
    ยะลา
    สงขลา
    สตูล
ภาคตะวันออก (รวม 29 คน)
    ฉะเชิงเทรา
    ชลบุรี
    ระยอง
รวม
2,804
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17339645