ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
จังหวัดนำร่อง
>  จังหวัด
คลิกเพื่อดูรูปขยาย
ภาคีดำเนินงานในจังหวัด ( 4 แห่ง)
ผู้ให้ข้อมูลของจังหวัด ( 3 คน )
คณะทำงานเพศศึกษาจังหวัด ( 4 คน )
ผู้มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักหรือให้คำปรึกษาเรื่องวิทยากรเพศศึกษา ( 4 คน )
สถานศึกษา (94 แห่ง)
เครือข่ายคนทำงานก้าวย่างฯ (1,039 คน)
เครือข่ายการทำงานเอดส์ - เพศศึกษาอื่นๆ ในจังหวัด
 
ชุมชน (1 ภาคี)
โรงงาน (0 ภาคี)
ศูนย์องค์รวม (1 ภาคี)
  * ศูนย์องค์รวม คือกิจกรรมการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ป่วยเอดส์  โดยผู้ติดเชื้อมีบทบาทร่วมให้บริการร่วมกับโรงพยาบาล
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนของจังหวัด (โดย : Child Watch Thai)
   
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
15658808