ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
 จังหวัดนำร่อง โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (12 จังหวัด)
กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช เพชรบุรี
ราชบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี
 
 จังหวัดนำร่อง อาชีวศึกษา (23 จังหวัด)
คือ จังหวัดที่สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทุกแห่ง เปิดสอนเพศศึกษา
ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง
พิษณุโลก แพร่ ระยอง ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี
สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุดรธานี  
 
 จังหวัดคู่ขนาน (2 จังหวัด)
คือ จังหวัดที่นำเพศศึกษาตามกระบวนการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ไปดำเนินงานในสถานศึกษาโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
อุดรธานี ศรีสะเกษ        
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331000