ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ตรัง
โรงเรียนน้ำผุด บทความ
สังกัด สพม.
สพท.ตรัง เขต 13
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ หมู่ 8   ถนน ตรัง-น้ำผุด   ตำบล น้ำผุด
   อำเภอ เมือง   จังหวัด ตรัง   รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์: 0-7525-9201
โทรสาร: 0-7525-9201
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/nampud/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 463 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เบ็ญจา  สุขสวัสดิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นายนพพล แป้นไทย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายประยงค์ โสมสง บทความ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
  3. นางสาวอิงอร ชัยเพชร
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2551
  4. นางกุศล นุ้ยผุด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  5. นายทรงลักษณ์ สุทธิพันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางแวววดี สุทธินวน
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นายเสกสรร เพ่งพิศ
 คณิตศาสตร์ 
  8. นางเสาวนีย์ สุภารัตน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17546586