ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ศรีสะเกษ
โรงเรียนดงรักวิทยา บทความ
สังกัด อบจ.
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 99   ถนน ภูมิชรอล-สำโรงเกียรติ   ตำบล ละลาย
   อำเภอ กันทรลักษ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์: 0-4581-8102, 0-4581-8103
โทรสาร: 0-4581-8102
เว็บไซต์: http://202.143.164.26/dongrakschool
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 442 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       รุจนี  พันธ์ศิริ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางคำพอง นารี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  2. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2549
  3. นางปริชาติ วงค์เจริญ
 ศิลปะ 
  4. นางรุจนี พันธ์ศิริ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
  5. สิบเอกภูวนาถ รักษ์วงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324235