ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > ศรีสะเกษ
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา บทความ
สังกัด สพม.
สพท.ศรีสะเกษ เขต 28
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 175 หมู่ 1   ตำบล บึงมะลู
   อำเภอ กันทรลักษ์   จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์: 0-4592-4657
โทรสาร: 0-4592-4656
เว็บไซต์: http://www.blwsc.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 1,344 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ภัชรีพร  วงศ์บา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นางสุภาพร คำประไพ บทความ
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2549
  2. นางเถลิง จูมสิมมา
 คณิตศาสตร์ 
  3. นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา
 ภาษาต่างประเทศ 
  4. นางภัชรีพร วงศ์บา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์
 ภาษาไทย 
  6. นายอาคม วงศ์บา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2550
  7. นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
  8. นางสุจิตรา เฉลิมศรี บทความ
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  9. นางปฏิญญา พวงทอง
 วิทยาศาสตร์ 
  10. นายมนตรี ขันโท
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  11. นางสาวสวรรค์ ประชัน
 ภาษาต่างประเทศ 
รุ่นปี 2553
  12. นายทัศนัย มณีวงศ์
 ประจำชั้น 
  13. นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
  14. นางสาวภคอร อำนวย
 วิทยาศาสตร์ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17324485