ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด > อุบลราชธานี
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
สังกัด สพม.
สพท.อุบลราชธานี เขต 29
เข้าปี 2548
 
ที่อยู่: เลขที่ 10 หมู่ 9   ถนน ม่วงเดียด-กุดข้าวปุ้น   ตำบล เกษม
   อำเภอ ตระการพืชผล   จังหวัด อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์: 0-4529-5127
โทรสาร: 0-4548-1210
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 338 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       เสวย  ศรีตะเขต
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2548
  1. นายเชิดศักดิ์ สมศรี
 คณิตศาสตร์ 
  2. นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3. นางอริศรา สมศรี
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2550
  4. นางพัฒนาภรณ์ คำอุ่น
 ศิลปะ 
  5. นายพินิจ แก่นสาร์
 คณิตศาสตร์ 
รุ่นปี 2551
  6. นางชุติมาภรณ์ บุญภา
 ภาษาต่างประเทศ 
  7. นายเทอดเกียรติ อมตเวทิน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8. นางเสวย ศรีตะเขต
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2555
  9. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคล
 ภาษาไทย 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17339901