ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
สังกัด สพป.
สพท.สมุทรปราการ เขต 1
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 588 หมู่ 4   ตำบล บางปูใหม่
   อำเภอ เมือง   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10280
โทรศัพท์: 0-2323-9015
โทรสาร: 0-2323-9015
เว็บไซต์: -
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       องค์การแพธ (PATH)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ดุษิต  ศรีหิรัญ
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นายดุษิต ศรีหิรัญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  2. นางสาวธิดารัตน์ เพิกเฉย
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นายบรรจง โตสงวน
 ผู้อำนวยการ 
  4. นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย
 ภาษาไทย 
  5. นางรัชฏา ศรีแก่น
 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ 
  6. นางสาวสกุนตลา ชิดชัยภูมิ
 วิทยาศาสตร์ 
  7. นางสุกัญญา บุญโปรด
 ศิลปะ 
รุ่นปี 2553
  8. นางสาววีรวรรณ พานทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16247765