ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดคลอง 18
สังกัด สพป.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
เข้าปี 2550
 
ที่อยู่: เลขที่ 18 หมู่ 2   ถนน หมอนทอง 2   ตำบล หมอนทอง
   อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24150
โทรศัพท์: 0-3858-2000
โทรสาร: 0-3858-2000
เว็บไซต์: http://school.obec.go.th/watklong18/
 
ระดับที่เปิดสอน: อนุบาล-ม.3
จำนวนนักเรียน: 482 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ทวี  จักขุจันทร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางสาวเพชรรัตน์ สุขประเสริฐ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
  2. นางทวี จักขุจันทร
 วิทยาศาสตร์ 
  3. นางสาวสำรวม สินเจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2554
  4. นางเมธาพร เชื้อหอม
 ศิลปะ 
  5. นางสุกัญญา ไชยคุณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302507