ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2552
 
ที่อยู่: เลขที่ 111 หมู่ 7   ถนน บางคล้า-แปลงยาว   ตำบล แปลงยาว
   อำเภอ แปลงยาว   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24190
โทรศัพท์: 0-3858-9255
โทรสาร: 0-3858-9255
เว็บไซต์: http://www.siamschool.net/school/template3/index.php?tmpkeyid=040220064
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: -
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       สุจิตรา  ฮวดสวาสดิ์
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2552
  1. นางชมัยนุช วรรณพุฒ
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
  2. นางสาวนพพร วิไลพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นายบุญมี บำรุงสิน
 ไม่ระบุ 
  4. นางรัศมี วัฒนอรุณวงศ์
 ไม่ระบุ 
  5. นางวรนุตร์ เข็มเฉลิม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  6. นางสาวสุภา อภิมาศยานนท์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
  7. นางสาวลักขณา ถนอมเงิน
 ภาษาไทย 
  8. นางวรรณพร ศรีบุญลอย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  9. นางสุจิตรา ฮวดสวาสดิ์
 เกษตร 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16301736