ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 35 หมู่ 1   ตำบล หัวไทร
   อำเภอ บางคล้า   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24110
โทรศัพท์: 0-3852-7268-9
โทรสาร: 0-3856-8309
เว็บไซต์: http://www.watpiam.net/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 343 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       จันทนา  ธรรมสะเร
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางกันยารัตน์ วัฒนพรไพโรจน์
 ภาษาต่างประเทศ 
  2. นายประณัฐ รัตนเวคิน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  3. นางปาจรีย์ เจียมเจริญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4. นางรุจิรา สังสะนะ
 ภาษาไทย 
  5. นายศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเร
 ภาษาไทย 
  6. นางอนงค์ พรมงาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  7. นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 ประจำชั้น 
รุ่นปี 2551
  8. นายเฉลิม รวมครบุรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  9. นางเพ็ญนภา ชัยชนะพาล
 ศิลปะ 
  10. นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 คณิตศาสตร์ 
  11. นางสมศรี รวมครบุรี
 ภาษาไทย 
  12. นางอังคณา สังสะนะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รุ่นปี 2552
  13. นายกุศล รักษาสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  14. นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 ไม่ระบุ 
  15. นายพิชัย วรพิพัฒน์
 วิทยาศาสตร์ 
  16. นางเพ็ญศรี แก้วมณี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  17. นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
 ไม่ระบุ 
  18. นายเอื้อน ไทยเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302108