ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ความครอบคลุม - จังหวัดที่ดำเนินงาน > ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
สังกัด สพม.
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 6
เข้าปี 2549
 
ที่อยู่: เลขที่ 97 หมู่ 7   ตำบล วังเย็น
   อำเภอ แปลงยาว   จังหวัด ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์ 24190
โทรศัพท์: 0-3858-9123
โทรสาร: 0-3858-9123
เว็บไซต์: http://www.pyp.ac.th/
 
ระดับที่เปิดสอน: ม.1-ม.6
จำนวนนักเรียน: 572 คน
   
ภาคีดำเนินงาน
       มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จังหวัดกาญจนบุรี (Access)
ผู้ประสานงานโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ของสถานศึกษา
       ศิวภรณ์  โสภา
   
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูเพศศึกษา
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
  1. นางชวนพิศ พงษ์รอด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  2. นายประจักษ์ พุทธเจริญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  3. นายสุธี ปั้นบัว
 ไม่ระบุ 
  4. นางอังคณา นาเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  5. นายอำพล สกุลสัมพันธ์ศรี
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2552
  6. นางสาวนุสรา นุชน้อย
 ไม่ระบุ 
  7. นางพัชรินทร บุญชู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
  8. นางวัชรี พุทธเจริญ
 ไม่ระบุ 
  9. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
16302280